Kuusnurgaks ehk heksagooniks nimetatakse hulknurka, millel on kuus tippu ja kuus külge.

Korrapärane kuusnurk

Korrapärane kuusnurk muuda

Korrapärasel kuusnurgal on kõik küljed võrdse pikkusega ja kõik sisenurgad on 120°.

Korrapärase kuusnurga pindala arvutatakse küljepikkuse t korral valemiga

 

Vaata ka muuda