Isand (pietistlikus traditsioonis Issand) on kristliku (ja/või judaistliku) Jumala sünonüüm või epiteet eesti keeles, mida kasutatakse sõnade Adonai (heebrea 'Mu Isand'), Kyrios (kreeka) ja Dominus (ladina) eeskujul ja tõlkena.

Sõna isand kirjutati eesti vana kirjaviisi reeglite järgi kahekordse s-ga, kuid Jumala sünonüümina hakati seda umbes alates 17. sajandist ka hääldama selliselt, luues sellega iseseisva väljendi.

Seda sõna tajutakse sageli pärisnimena. Samalaadne protsess toimus ka akadi sõna Bēl ('isand') ja ugariti-foiniikia sõna Baal puhul: algselt erinevatele jumalatele omistatud tiitlit mõisteti hilisemates allikates (sealhulgas Piiblis) pärisnimena.

Vaata ka

muuda