Adonai (אֲדֹנָי) on heebreakeelne sõna, mis tähendab 'isand' (sõna-sõnalt 'minu isandad') ning üks Jumala nimesid Vanas Testamendis.

Mitmus väljendab austust kõnetatava vastu. Ainsuse vorm on Adoni, millega kõnetatakse auväärseid isikuid.

Teise tõlgenduse järgi kasutatakse sõna Adonai ja teisi mitmuslikke jumalanimesid mitmuses selleks, et näidata, et see Jumal kehastab kõiki jumalaid, keda austasid iisraellaste esivanemad ja ümberkaudsed rahvad.

Foiniiklased kasutasid seda sõna paganliku jumala Tammuze kohta ning sellest pärineb vanakreeka jumala Adonise nimi.

Et judaismis peetakse Jumala pärisnime Jahve (JHWH) väljaütlemist patuks, kasutatakse Piibli ettelugemisel ja palvetamisel selle asemel tiitlit Adonai. Kõnekeeles asendatakse see sõnaga ha-shem 'nimi'.

Paljud jumalakartlikud juudid ütlevad Adonai asemel Adoshem (sõnast shem 'nimi').

Eesti keeles vastab sõnale Adonai sõna Issand.

Kui masoreedid 1. sajandil lisasid Tanahi tekstile vokaalimärgid, lisasid nad nimele YHWH Adonai vokaalid, et lugejal oleks meeles öelda selle asemel "Adonai". Nime YHWH lugemisest nende vokaalidega on tekkinud nimekuju "Jehoova".

Vaata ka muuda