Jehoova on Jumala nime Jahve (YHWH; JHWH; JHVH; יהוה) üks hääldusvariante, mille tunnustamise lõpetasid keeleteadlased 20. sajandil.

Nimi "Jehoova" tekkis piiblitõlgetesse sellepärast, et judaismis on nime "JHVH" hääldamine keelatud. JHVH hääldamisel kasutatakse pigem nimetust Jahve, kuna vana testamendi tekstides on ka teisi sedalaadi vorme (nt Jah, Jaah).

Hääldus "jehoova" on oletuslik. Seepärast ei saa ka väita, et vanemates piiblitõlgetes olev Jumala nimekuju "Jehoova" oleks täpne. Uuemates ristiusukiriku tõlgetes kasutatakse "JHVH" või "Jehoova" asemel "Issand".

Sellegipoolest pole piiblis nime "JHVH" hääldamine keelatud. Seda nime tohib kasutada, kuid mitte asjatult. Sama kehtib häälduse "Jehoova" kohta.

Tegemist on kahe erineva sõna häälikute kombinatsiooniga. JHVH kohal öeldakse juudi pärimuse kohaselt "Adonai" ('mu Isand'). Nime יהוה kohale paigutatakse tekstis sõna "Adonai" vokaalimärgid, et lugejale meenuks öelda "Adonai". Kui lugeda nime יהוה nende vokaalimärkidega, saadaksegi "Jehoova".

Jehoova tunnistajad on võtnud omale nimetuse kirjakoha Jesaja 43:10 põhjal, kus on sõnad "Teie olete minu tunnistajad, ütleb Jehoova" (1968. aasta piiblitõlge).