Jehoova on üks Piibli tõlgetes kasutatud Jahve (YHWH; יהוה) kui Jumala nime hääldusvõimalusest, mida 20. sajandil keeleteadlased enam ei tunnustanud.

See on tõlgetes tekkinud sellepärast, et judaismis on nime "YHWH" hääldamine keelatud. YHWH hääldamisel kasutatakse tõenäolisemat nimetust Jahve, teades et Vana Testamendi tekstides on ka teisi vorme (nt: Jah).

Tegemist on kahe erineva sõna häälikute kombinatsiooniga, mida heebrea traditsioonis ei esine. Hääldus "jehoova" on oletuslik, sest selle nime õigeid vokaalimärke ei kasutata. Seepärast ei saa ka väita, et Piiblis olev Jumala nime kuju "Jehoova" on täpne. Uutes ristiusukiriku tõlgetes kasutatakse "Jehoova" asemel "issand”.

Sellegipoolest pole piiblis "YHWH" nime hääldamine keelatud, seda tohtis kasutada, kuid mitte asjatult. See kehtib ka häälduse "Jehoova" kohta. Katoliku kirik on hilisemates piiblitõlgetes asendanud "YHWH" või "Jehoova" eesti keeles tiitliga issand. YHWH asemel öeldakse "Adonai" 'mu Isand'. Nime יהוה kohale paigutatakse tekstides sõna "Adonai" vokaalimärgid, et lugejale meenuks öelda "Adonai". Kui lugeda nime יהוה nende vokaalimärkidega, saadaksegi "Jehoova". Hääldus [jahve] nime õigeid vokaalimärke juudi traditsioonis kirjalikult ei kasutata.

Jehoova tunnistajad on ise võtnud endale sellise nimetuse, lähtudes kirjakohast "Teie olete minu tunnistajad, ütleb Jehoova" (Jesaja 43:10).