See artikkel räägib pärisnimest üldises tähenduses. Pärisnimest üksiktermini ja Gottlob Frege poolt kasutatud tähenduses vaata artikkel üksiktermin.

Pärisnimi ehk prooprium on mingit entiteeti (näiteks inimest, inimrühma, looma, kohta, eset, asutust) tähistav sõna või sõnaühend, mis on mõeldud selle eristamiseks teistest samalaadsetest entiteetidest.

Pärisnimedele vastandatakse üldnimesid ehk apellatiive. Pärisnimest võib saada ka üldnimi.

Eesti keeles kirjutatakse pärisnimed enamasti suure algustähega.

Filosoofia

muuda

Filosoofias on pärisnimede tähenduse lahtimõtestamine üks tähendusteooriate ülesandeid.

John Stuart Mill defineerib raamatus "A System of Logic" pärisnime kui "sõna, mis vastab eesmärgile näidata, mis asi see on, millest räägitakse, ütlemata selle asja kohta midagi" (a word that answers the purpose of showing what thing it is that we are talking about but not of telling anything about it).

Pärisnime ja üldnime võrdlus

muuda

Pärisnimede all peetakse üksikute nähtuste ja objektide nimesid. Üldnimed aga tähistavad teatuid kindlaid hulki.

Pärisnime peamiseks ülesandeks on identifitseerida ja individualiseerida. Üldnimed aga on seotud predikatsiooniga, omadustega ja teataval määral kirjelduslik[viide?].

Pärisnimi võib tähistada mis tahes nähtust või objekti, sõltumata sealjuures viimase omadustest elik tema tähendus sõltub kontekstist, milles ta ilmneb[viide?]. Üldnimi tähistab talle omistatud tähenduses mingit kindlat objektide või nähuste hulka, ega saa tähistada midagi sellest erinevat, ilma et talle omistatud algne tähendus ei muutuks[viide?].

Pärisnimi ja üldnimi on oma olemuselt mõlemad konventsionaalsed, kuid nende konventsionaalsus on erinev.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda