Tähendusteooria

Tähendusteooria hõlmab tähenduse ja keele üksikuid seoseid. Fregel märgi suhet tema poolt väljendatavasse.

Tähendusteooria on selgitused, kuidas üldkeel toimib ja kuidas lausete tähendused sõltuvad sõnade tähendustest.

Vaata ka

muuda