Ioonpolümerisatsioon

Ioonpolümerisatsiooni (ioonse polümerisatsiooni) tunnuseks on, et reaktsiooni keskkonnas moodustuvad katalüsaatori osalusel ioonipaarid või oluliselt polariseeritud kompleksid, mis alustavad polümerisatsiooniahelat. Need ioonipaarid või polaarsed molekulid (erinevalt vabadest radikaalidest) osalevad igas järgnevas ahela kasvu etapis, s.t. elementaarreaktsioonis järgmise monomeeri molekuliga.

Karbokatioonid (R+) võivad olla assotsieerunud vastasiooniga (aniooniga X): kovalentne side, ioonipaar, solvent-eraldatud ioonipaar ja vabad ioonid
Ahela kasv anioonpolümerisatsioonil

Ioonpolümerisatsiooni põhitüübid on:

Katioon- või anioonpolümerisatsiooni analoogid olenevalt reaktsioonisüsteemist võivad olla elav polümerisatsioon, oligomerisatsioon, telomerisatsioon jm.

Vaata ka

muuda