Prootonhapped

(Ümber suunatud leheküljelt Prootonhape)

Prootonhapped on sellised happed, mis dissotsiatsioonil (ionisatsioonil) annavad prootoni H+ (hüdroksooniumiooni H3O+) ja happe aniooni A:

HA(aq) + H2O(l) → H3O+(aq) + A(aq)         Ka

Prootonhapped on mineraalhapetest näiteks väävelhape H2SO4, soolhape HCl ja lämmastikhape HNO3 ning orgaanilistest hapetest on tuntuimad sipelghape HCOOH, äädikhape CH3COOH ja bensoehape. C6H5COOH.

Vaata ka muuda