Elav polümerisatsioon

Elav polümerisatsioon on üks liitumispolümerisatsiooni alaliik, milles polümeeri kasvava ahela lõpetamise reaktsioone ei esine. See saab olla põhjustatud mitmest asjaolust: ahela lõpetamise ja ülekande reaktsioonid puuduvad ja ahela initsieerimise kiirus on oluliselt suurem ahela kasvu kiirusest. Selle tulemusena kasvavad polümeeri ahelad suhteliselt konstantse kiirusega, kui võrrelda tavalise ahelpolümerisatsiooniga, ja ahelate pikkused jäävad sarnaseks (molekulmassi dispersioon on väike).

Molekulkaalu sõltuvus konversioonist astmelise (punane kõver) ja elava (must kõver) polümerisatsiooni korral

Elav polümerisatsioon võimaldab saada etteantud molekulmassiga ja soovitud lõpprühmadega polümeere ning saada blokk-kopolümeere, kui peale reaktsiooni lõppu esimese monomeeriga lisatakse reaktsiooni teine (sobiv) monomeer. Initsieerimisviisi põhjal eristatakse katioonse, anioonse, radikaalse, Ziegler-Natta jm elava polümerisatsiooni tehnikaid.

Elav polümeer eksisteerib aktiivse reaktsioonivõimelise ühendina; see tähendab polümeeri, millel on reaktsioonitsentrid, mis on võimelised liitma monomeeri.

Vaata ka muuda