Ahela lõpetamine

Ahela lõpetamine (termination) on ahelreaktsioonis esinev elementaarreaktsioon, milles aktiivne intermediaat kaotab oma aktiivsuse ja ahela kasv lõpeb.

Radikaalne ahelreaktsioon kahe võimaliku ahela lõpetamisega: 1. rekombinatsioon ja 2. disproportsioneerumine

Termineerimisetapi realiseerumiseks on erinevad võimalused olenevalt lähteaine keemilisest olemusest: enamesinevad on ioonide või vabade radikaalide rekombinatsioon ja disproportsioneerumine. Selle protsessi tulemusel aktiivne osake lakkab olemast. Ahelprotsessi toimumiseks ei saa ahela lõpetamise osatähtsus olla märkimisväärne.

Näiteks ahela lõpetamine ioonide rekombinatsiooni tulemusel (selle tõenäosus on väike, kuna katalüsaatori ja ioonide kontsentratsioonid on väga madalad):

R–(C–CR)n+ + AlCl4- → R–(C–CR) nCl + AlCl3

Vaata ka

muuda