Astmeline polümerisatsioon

Astmeliseks polümerisatsiooniks nimetatakse polümeeri tekkimist monomeeri molekulide funktsionaalsete rühmade reaktsioonis osalemise kaudu. Astmelise polümerisatsiooni korral tekivad stabiilsed vaheühendid reas monomeer→dimeertrimeer→...oligomeer→...polümeer. Erinevalt ahelpolümerisatsioonist ei teki siin aktiivseid intermediaate nagu radikaalid või ioonid.

Astmelise polümerisatsiooni mehhanism esineb polükondensatsioonireaktsioonide korral. Kui monomeeri molekulis on enam kui kaks funktsionaalrühma, siis on tõenäoline hargnenud struktuuride ja võrkstruktuuridega polümeeride teke.

Astmelise polümerisatsiooni teel sünteesitakse näiteks polüuretaane; reaktsioon viiakse läbi kõrgendatud temperatuuril happeliste katalüsaatorite osalusel. Polüuretaani süntees dioolist ja diisotsüanaadist:

HO—R1—OH + nO=C=N—R2—N=C=O → HO(—R1—O—OC—NH—R2)n—N=C=O

Vaata ka

muuda