Inforegister on andmebaas, mille looja ja omanik on Register OÜ. Seda reklaamitakse veebipõhise tööriistana, mis koondab ettevõtete näitajaid, mis toetavad krediidiotsuste tegemist ja müügivihjete loomist ärilt ärile müügis.

Register OÜ
Asutatud 2009
Asutajad Marie Rosin ja Peep Küngas
Peakorter Tähe 129B, Tartu, Eesti
Võtmeisikud Marie Rosin ja Mattias Nõlvak
Valdkonnad krediidireitingud; äriinfomudelid (KPI); rakendusliides API; krediidikindlustus; krediidihaldus; müügivihjed
Käive 1,26 miljonit (2017)
Töötajaid 15 (2018)
Emaettevõte Kreedix OÜ
Tütarettevõtted Storybook OÜ
Koduleht

Inforegister.ee Ir.ee

Scorestorybook.ee

Augustist 2011 kuni juunini 2019 on saidil olnud üle 180 miljoni lehevaatamise, üle 50 miljoni külastuse ning kokku on registreerinud Inforegistri keskkonda ligikaudu 100 000 kasutajat. Veebilehel on unikaalsete külastajate kuus arv lähenemas 600 000-le.

Inforegistril on sõsarsait Storybook, kus räägitakse lugusid ettevõtetest ja ettevõtete juhtidest (1,8 miljonit arvuti genereeritud lugu).

Ajalugu muuda

Inforegistri tekkelugu ulatub aastasse 2009, mil Marie Rosin (Kreedix OÜ juhatuse liige) hakkas koostöös Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi tarkvaratehnika vanemteaduri PhD Peep Küngasega looma keskkonda, mis toetaks Kreedixi igapäevast tööd ja taustauuringute tegemist. Marie Rosin on Kreedix OÜ omanik 2004. aastast ja tarkvara arendamiseks asutas Kreedix OÜ 2009. aastal 100% osalusega tütarettevõtte Register OÜ. Küngas lahkus ettevõttest 2018. aasta lõpul[1].

Võlaturg, Võlaregister ja Meediaregister muuda

Volaturg.ee loodi 2010. aastal eesmärgiga toetada Register OÜ emaettevõtte Kreedixi igapäevast tööd ja pakkuda veebipõhist keskkonda võlanõuetega kauplemiseks. 2011. aasta augustiks oli selgunud, et firmade võlanõuetega kauplemise võimalus ja veebilehe nimi tekitasid potentsiaalsetes kasutajates ekslikult mulje, et veebilehel saab ainult võlgnike taustainfot otsida. Kasutajauuring oli tuvastanud, et firmade taustaotsingu järele on suur nõudlus, seega jagati Võlaturg 2011. aasta augustis neljaks: volaturg.ee, volaregister.ee, inforegister.ee, meediaregister.ee.

Volaturg.ee jäi vaid võlgadega kauplemise keskkonnaks. Selle külastatavus oli 500–1000 unikaalset külastajat kuus ja kuna nõudlus võlanõuete kauplemise järele polnud kõrge, suleti veebileht 2013. aasta aprillis.

Volaregister.ee veebileht loodi krediidihalduse teostamiseks ja võlanõuete haldamiseks. Võlaregistril oli 2000–4000 unikaalset külastajat kuus ning see sai positiivse tagasiside raamatupidajatelt ja krediidihalduritelt[viide?]. Kuna selle veebilehe sisuks oli ka osa firma taustaotsingutest krediidihalduse toetamiseks, hakkas see segama inforegister.ee toote müüki ja Võlaregister suleti 2013. aasta aprillis.

Meediaregister.ee oli eksperiment, mille raames katsetati, mil määral isikute ja firmade veebimeedias koosmainimiste analüüs aitab kaasa taustauuringutele. Meediaregister saavutas külastatavuse 10 000 – 20 000 unikaalset külastajat kuus, kuid sellele ei leitud head ärimudelit ja 2012. aasta septembris liideti see inforegister.ee-ga ning eraldi veebileht suleti.

Veebirakendus Inforegister muuda

Inforegister loodi 2011. aasta sügisel. Selle eesmärk oli koondada kõigi Eesti ettevõtete üld- ja kontaktiinfo (tegevusala, finantsandmed, kaubamärgid, filiaalid, juhatuse liikmed, omanikud) ning võlataust (sealhulgas maksuvõlad, esitamata maksudeklaratsioonid, võlasaldod ja võlaturu müüginõuete info). Hiljem lisati ka äri- ja omanikevõrgustik.

Inforegistri arengus on olnud kaks peamist faasi. Perioodil august 2011 kuni märts 2013 arendati alfaversiooni, mille käigus optimeeriti veebilehte firmade taustaotsingute teostamiseks. Inforegister.ee külastatavus kasvas kiiresti: kahe aastaga kasvas igakuiste unikaalsete külastajate hulk kuus 30 000-lt 240 000-ni. Veebilehe bounce rate (ühtegi tegevust tegemata kodulehelt lahkunud kasutajate osakaal) langes samal perioodil 34%-lt alla 7%-ni.

2013. aasta märtsis toodi turule versioon 1.0, mida hakati optimeerima kasutajate ja klientide hulga suurendamist silmas pidades. 2018. aasta veebruariks oli veebilehe külastatavus kasvanud 380 000 unikaalse kasutajani kuus.

2019. aasta juunis on Inforegister saavutanud populaarsuselt kõige kõrgema positsiooni ärimeedia turul[viide?], mille unikaalsete külastajate arv päevas on 45 000. Kuu jooksul külastab Inforegistrit kokku ligikaudu 600 000 unikaalset kasutajat.

Inforegistri blogi muuda

2013. aastal hakkas ilmuma Inforegistri ajaveeb, kus avaldatakse artikleid Eesti majanduskeskkonna, ettevõtluse, krediidihalduse, turunduse ja müügi teemadel.

Rakendusliides Graph API muuda

2015. aastal valmis Inforegistri rakendusliides Register App Engine Graph API ehk Graph API, mis on teenus lingitud avaandmete ja äriinfo saamiseks Inforegistrist reaalajas või päringuga. Lisaks inforegister.ee portaalile on rakendus kasutusel ka raamatupidamistarkvarades ja Register OÜ klientide programmides. Graph API esindas Eestit finalistina rahvusvahelisel SEMANTiCS 2015 linkandmete konkursil. Graph API asendati 2019. aasta märtsis uue rakendusliidesega, mis kannab nime Register API.

Krediidiskoor muuda

2015. aastal töötati koostöös Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli andmeteaduritega välja ettevõtete maksejõuetust prognoosiv mudel Krediidiskoor (algse nimega Riskiskoor). Mudeli arendamisel on kasutatud masinõppe meetodeid, mis suudavad tuvastada olulisi seoseid andmetes ja teha nende põhjal prognoose. Krediidiskoor prognoosib ettevõtte maksejõuetuse tekkimise või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul ja väljendab maksimaalset tõenäosust, et hinnatav ettevõtte jätab täitmata oma kohustused võlausaldaja ees. Krediidiskoori mudeli arvutatud skoorid jäävad vahemikku 0 kuni 1, kus 0 tähendab madalat ja 1 kõrget krediidiriski.

Krediidiskoor on nähtav Inforegistri krediidiraportis ja liidestatud paljude väliste süsteemidega (ERP, CRM).

Krediidkindlustus muuda

Aastal 2016 asutati Kreedix Kindlustusmaakler OÜ, mis on 100% osalusega Kreedix OÜ tütarettevõte ja omab Finantsinspektsiooni tegevusluba 2017. aastast. Ettevõtte peamiseks tegevuseks on Kreedixi klientide krediidikindlustuse nõustamine krediidikahjude vältimiseks ja krediidikindlustustoodete vahendamine.

Bränditurundus Inforegistris muuda

Alates 2017. aastast hakkas Inforegister müüma bränditurunduse teenust, mis võimaldab ettevõtetel paigaldada oma profiilile reklaambännerid[2][3]. 2018. aasta alguse seisuga on oma ettevõtte profiilile bännerid paigaldanud üle 3000 ettevõtte.

2018. aasta alguses lisandus tööandja brändi edendamise teenus, milleks avati uus keskkond partnerweb.ee. Inforegistri kliendid saavad portaalis tööpakkumisi sisestada, sealjuures kuvatakse kliendi brändi tööandjana ühes tööpakkumistega edasi ka Inforegistris firmade profiilidel.

ScoreStorybook muuda

2019. aasta jaanuaris asutas Register OÜ 100% osalusega tütarettevõtte Storybook OÜ. Ettevõte arendab veebikeskkonda scorestorybook.ee, mis genereerib Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta lugusid, sealjuures näidates ka interaktiivseid graafikuid. ScoreStorybook on ühtlasi registreeritud kaubamärgina Euroopa Liidu patendiametis.

Storybook avas igale Eesti ettevõttele isikliku meedialehe ja sisustas need erinevate artiklitega. Neist kõige suuremat tähelepanu on saanud rubriik "Nutulood", kuid on ka palju teisi lugusid nagu näiteks: Edulugu, Persoonilugu, Ekspordilugu, Riigihankelugu, Tudulugu, Lõpulugu, Tegevuslugu jt. Kokku on lugusid Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta ligukaudu 1,8 miljonit. Kõik ettevõtted saavad enda meedialehte hallata, kirjutada juurde lugusid jms.[4]

Maineskoor muuda

2019. aasta alguses välja töötatud analüütilises maineskoori mudelis kasutati valdkonna ekspertide derivaate, mille pinnalt töötati välja ärijuhtimise protsesside tunnused ja nende mõju – ühtekokku kasutati ligikaudu 1200 tunnust. Tulemused teisendati valdkonnapõhiselt ettevõtetele nende suuruste järgi ja saavutati tunnustele mõju avaldavad tegurid. Andmeteaduspõhise mainekoori mudelis on kasutusel ka tunnused, mis pärinevad veebist leiduvatel andmetel.

Maineskoor moodustub viie ärijuhtimise protsessi kvaliteedimõõdiku kombinatsioonil: brändijuhtimine, krediidijuhtimine, müügijuhtimine, personalijuhtimine, varade juhtimine.[5]

Finantsprognoos muuda

Kõigil Eesti ettevõtetel on Storybookis näha nii viimase majandusaasta (2018), kui jooksva aasta (2019) prognoositud majandusaasta aruande finantsandmed, trendid, tulukordajad.

Prognoosfinantside ennustamise modelleerimises kasutati ettevõtete kvartaalsete käivete minevikuandmeid (allikas: Maksu- ja Tolliamet) ja eelnevate aastate majandusaasta aruannete finantsnäitajaid (allikas: Äriregister), milles aastased näitajad teisendati kvartaalseteks ja arvutati kaalud. Sealjuures võeti arvesse ka sesoonsus ja valdkonnapõhised (EMTAK: 5 klassi) trendid. Ettevõtted, kelle kohta kvartaalseid käibeid ei avalikustata, kuid on olemas tasutud maksude summad (sealjuures töötajate arv), modelleeriti käibeprognoosid eelnevate majandusaasta aruannete pinnalt, millele teisendati tasutud tööjõumaksud ja töötajate arvud, misjärel saadi aegridade kvartaalsed kaalud finantskäibe prognoosiks 2018 ja 2019.

Majandusaasta aruannete näitajate osakaaludes tuvastati masinõppe meetodil ettevõtete trendid ja keskmised (optimaalsed) osakaalud bilansi- ja kasumiaruande ridades ja vastavalt prognooskäibele modelleeriti optimaalsete kaaludega ülejäänud majandusaasta finantsnäitajad.[6]

Rakendusliides REGISTER API muuda

Märtsis 2019 valmis rakendusliides (API), mis võimaldab masinloetaval kujul saada enda süsteemidesse äriinfot Inforegistri platvormilt – reaalajas uuendustega või päringuga. Info on kokku kogutund nii riiklikest kui ka eraallikatest. API väljastab hulgaliselt ka analüütikat (KPI) nii Eesti kui rahvusvaheliste ettevõtete kohta.[7]

Inforegistri ärimudel muuda

2012. aasta mais lisati inforegister.ee-sse kasutajate registreerimise võimalus ja alustati esimeste krediidihaldusega mitteseotud tasuliste teenuste pakkumist. 2013. aasta märtsis, seoses Inforegister 1.0 väljatulekuga, muutus ka ärimudel. Tekkis sisu, millele said ligi vaid registreerunud kasutajad ja sisu, millele oli ligipääs lepingulistel klientidel, nt krediidiraportid ja finantshinnangu raportid. 2014. aasta märtsis lisandusid Inforegistrisse bännerialad ja hakati katsetama reklaami müüki. Alates 2017. aasta veebruarist pakutakse Inforegistris ka bränditurunduse teenust, mis oli vahepealne samm Inforegister 2.0 firma loo rääkimiseni, milleks sai loodud Storybook.

Registreerunud kasutajad ja unikaalsed külastajad muuda

Aasta Registreerunud kasutajad Unikaalsed külastajad kuus Lehevaatamiste arv kuus Keskmine külastuse aeg (min)
2010 286
2011 1473 42 220 237 224 6,12
2012 4319 200 109 1 846 038 5,17
2013 20 278 220 974 1 056 144 2,88
2014 30 365 221 835 1 444 107 3,63
2015 42 023 247 942 1 808 871 3,81
2016 53 470 263 442 2 133 568 3,85
2017 67 807 350 124 2 588 278 3,49
2018 80 066 343 805 2 350 151 3,26
2019 94 566 * 574 346 3 557 499 4,15

* 2019. aasta statistika on märtsi seisuga

Juhtimine muuda

Register OÜ juhatusse kuuluvad:

 • Marie Rosin, kes on Register OÜ omanik ja juhatuse liige.
 • Mattias Nõlvak, kes on Register OÜ juhatuse liige ja välissuhete juht.

Seotud organisatsioonid muuda

Register OÜ on MTÜ Eesti Võlausaldajate Liidu (EVUL) asutajaliige, MTÜ Open Knowledge Estonia toetajaliige ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Inforegistri auhinnad ja sertifikaadid muuda

SEMANTiCS 2015 muuda

2015. aastal esindas Register Graph API Eestit finalistina rahvusvahelisel SEMANTiCS linkandmete konkursil. SEMANTiCS 2015 konverentsil oli fookuses suurandmete ja linkandmete kasutamine eraettevõtluses, e-kaubanduses, avalikus sektoris ning teadus- ja arendustöös.[8]

European Business Awards 2016 muuda

2016. aastal kandideeris Register OÜ koos emaettevõtte Kreedixiga ettevõtlusauhinnale European Business Awards. Konkursil tunnustati Euroopa Liidu silmapaistvamaid ettevõtteid nende saavutuste ja innovatsiooni eest.[9]

9001 ja ISO 14001 sertifikaadid muuda

2016. aastal integreeriti Register OÜ-s ja emaettevõttes Kreedix OÜ ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise süsteem ja ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimise süsteem ning taotleti vastavad sertifikaadid. Kontrolli teostas ja sertifitseerimise viis läbi BM TRADA.

Viited muuda

 1. "Konflikt paiskas Inforegistri suurde kahjumisse". Äripäev, 31. juuli 2019 (digaris)
 2. "Inforegistri ärimudel tegi ettevõtjatele halva üllatuse". Äripäev.
 3. "Pakkumine, millest pole võimalik keelduda". Äripäev.
 4. STORYBOOK OÜ: Igal Eesti ettevõttel on isiklik meedialeht – juhi oma brändi ise!
 5. REGISTER OÜ: Uus teaduspõhine maineskoor – reputatsiooni mõõdik
 6. STORYBOOK OÜ: Finantsaruanne 2019 – prognoos igale ettevõttele
 7. REGISTER API masinloetavate andmete loetelu
 8. "Register App Engine Graph API". Semantics 2015. 2015.
 9. Inforegister (7. september 2016). "Innovatsioon ja ettevõtjakesksus viisid Kreedix OÜ koos inforegister.ee-ga European Business Awards finalistide hulka". Inforegistri blogi.

Välislingid muuda

Meedias