Ida malevkond oli Kaitseliidu Tallinna maleva territoriaalne malevkond 19261940 ja pärast taasiseseisvumist 2004. aastani.

Alates 2008 on Ida malevkonna järglaseks Ida üksik-kompanii.

Asukoht ja tegevus

muuda

Ida kompanii territooriumiks on Lasnamäe linnaosa ja Pirita linnaosa. Kompanii büroo asub Tallinna Maleva staabihoones Narva mnt 81.

Kompaniid juhib juhatus. Kompanii tegevus hõlmab nii Kaitseliidu sõjaaja koosseisu allüksuste kui ka üldallüksuste komplekteerimist ja väljaõpet. Tehakse laskeharjutusi ja väliharjutusi ning osaletakse teiste maleva allüksuste üritustel. Väljaõpet aitavad sageli läbi viia kompanii ridadest välja kasvanud tegevväelased.

Igal sügisel korraldatakse seltskondlikku spordivõistlust Jürka.

Ajalugu

muuda

Asutamine ja tegevus kuni 1940

muuda

Ida malevkond moodustati 1926. aasta veebruaris senise II malevkonna ja III malevkonna põhjal.[1]

1928. aastal sai malevkond endale lipu. Lipul on kujutatud Tallinna liitsihi ülemine tuletorn. 1933. aastal kinnitati malevkonna embleem. 1939. aastal oli Ida malevkonnas 314 liiget, olles arvukuselt maleva 18 iseseisva allüksuse hulgas 6. kohal.

27.06.1940 Kaitseliit likvideeriti okupatsioonivõimude käsul välja antud seadusega ja vara anti Eestimaa Kommunistlikule Parteile.

Taasasutamine ja tegevus

muuda

4. mail 1990 asutati veel iseseisvumata Eestis Kaitseliidu Lasnamäe rühm. Hiljem arenes sellest liikmete kasvades Ida kompanii, mis nimetati Ida malevkonnaks. Koosseisu kuulusid muuhulgas Pirita rühm, Lasnamäe rühm, lahingrühm, sisekaitserühm. Malevkonna tugikohaks sai Kaitseliidu tagalateenistuse territoorium Filtri teel. Pikaaegseks pealikuks oli vanemseersant Peeter Saadla.

2003. aastal otsustati reformide käigus muuta alla 300-liikmelised malevkonnad kompaniideks. Alates 1. jaanuarist 2004 nimetati Ida malevkond Ida kompaniiks ja liideti ühtlasi koos Lõuna ja Põhja kompaniidega uue Ühendmalevkonna koosseisu.[2] Ühendmalevkond ei hakanud aga piisavalt efektiivselt toimima ning lahutati liikmete initsiatiivil üldkoosoleku otsusega 2008. aastal territoriaalseteks üksikkompaniideks. Endise Ida malevkonna alale jäi seega Ida üksik-kompanii.

23. juunil 2011 anti Ida üksik-kompaniile Jüriöö pargis üle lipp, mis on 1928. aasta Ida malevkonna lipu koopia.

Viited

muuda

Välislingid

muuda