Malevkond on Kaitseliidu maleva maa-ala- ja haldusallüksus, mis koosneb kompaniidest või (ja) rühmadest.

Malevkonna pealiku ametikoha tunnus[1]

Malevkonna liikmete põhjal koostatakse kooskõlas vajadusega maleva koondüksusse lahingallüksusi või sisekaitseallüksusi. Samuti korraldatakse malevkonnana spordi-, kultuuri-, väljaõppe- ja seltskonnaüritusi.

Malevkonda juhib malevkonna pealik.

Kaitseliidu põhikirja järgi võib malevkonna moodustada 300 tegevliikmest, selle peab kinnitama Kaitseliidu ülem maleva pealiku ettepanekul. Malevkondade piirid määrab kindlaks Kaitseliidu ülem, väiksemate üksuste piirid määrab kindlaks maleva pealik. Operatiivselt jaotatakse malevad ja malevkonnad üksusteks analoogiliselt kaitseväeosade ja -üksustega (jaod, rühmad, kompaniid, pataljonid jne).[2]

Enne Teist maailmasõda loeti malevkond sõjaväelise organisatsioonina vastavaks pataljonile.[3]

Noorte kotkaste organisatsioonis on malevkonna suurus 100 liiget.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Kaitseliidu eraldusmärgid. Vabariigi Valitsuse 15. augusti 2000. a määrus nr 270, RTI, 14.09.2000, 73, 455
  2. Kaitseliidu põhikiri.
  3. K. L. Trakman. Sõjaväe administratsioon. Tartu 1939. Lk. 43.