See artikkel räägib hulktahukast; ansambli kohta vaata artiklit Tahukas (ansambel); ihumiskivi kohta vaata artiklit Tahk (ihumiskivi)

Hulktahukas ehk polüeeder ehk tahukas on tasandiliste hulknurkadega piiratud kolmemõõtmeline geomeetriline keha. Hulktahukat piiravid hulknurki nimetatakse selle tahkudeks.

Hulktahukat nimetatakse kumeraks, kui kogu hulktahukas jääb iga oma tahu tasapinnast ühele poole. Ülejäänuid hulktahukaid nimetatakse mittekumerateks.

Korrapärased hulktahukad muuda

Korrapärane hulktahukas ehk regulaarne hulktahukas on kumer hulktahukas, mille kõik tahud on võrdsed korrapärased hulknurgad ja igast tipust lähtub võrdne arv servi. Korrapäraseid hulktahukaid nimetatakse vanakreeka filosoofi Platoni nime järgi ka platoonilisteks kehadeks. Platonilt pärinevad ka nende kehade nimetused.

Korrapäraseid hulktahukaid on viis:

  1. korrapärane tetraeeder ehk regulaarne nelitahukas
  2. korrapärane heksaeeder ehk kuup ehk regulaarne kuustahukas
  3. korrapärane oktaeeder ehk regulaarne kaheksatahukas
  4. korrapärane dodekaeeder ehk regulaarne kaksteisttahukas
  5. korrapärane ikosaeeder ehk regulaarne kakskümmendtahukas

Nende kehade nimetused tulenevad kreekakeelsetest sõnadest: tettares (4), hex (6), oktō (8), dodeka (12), eikosi (20), hedra ('tahk').

Vaata ka muuda

  • Polütoop on hulktahuka üldistus suvalise mõõtmega ruumi.