Korrapärane ikosaeeder

Korrapärane ikosaeeder ehk korrapärane kakskümmendtahukas ehk regulaarne kakskümmendtahukas on hulktahukas, millel on 20 võrdkülgse kolmnurga kujulist tahku, 30 serva ja 12 tippu ning igast tipust lähtub viis serva.