Korrapärane oktaeeder

Korrapärane oktaeeder ehk korrapärane kaheksatahukas ehk regulaarne kaheksatahukas on hulktahukas, millel on 12 serva ja kaheksa võrdkülgse kolmnurga kujulist tahku ning kuus tippu ja igast tipust lähtub neli serva.