Kolmemõõtmelisus

Kolmemõõtmeline objekt on objekt, mis mahub kolmemõõtmelisse ruumi, ent ei ole tasapinnaline kujund.

Kolmemõõtmeline eukleidiline ruum on ruum, millel punkti asukoha märkimiseks on vaja kolme arvu, ehk kolme põhiteljega ruum. Mitteeukleidiliselt on see ruum, mille kirjeldamiseks on vaja kolme mõõdet.

3D-mudelite, -skulptuuride, -arhitektuuri jms loomisel kasutatakse kolmemõõtmelist geomeetriat.

Vaata ka muuda