Halogeenimine on keemiline reaktsioon, mille käigus viiakse halogeeni aatom(id) aine molekuli koostisesse. Tavaliselt on tegemist orgaaniliste ühendite halogeenimisega kas liitumisreaktsiooni või asendusreaktsiooni abil.

Etüleeni radikaalreaktsioon klooriga
Vesinikbromiidi liitumine alkeeniga
Benseeni halogeenimine, X = Br, Cl, I
Alkoholide kloorimine tionüülkloriidiga (SNi mehhanism)
Aldehüüdide ja ketoonide halogeenimine

Olenevalt halogeenist eristatakse fluorimist, kloorimist, broomimist ja joodimist. Vastupidist keemilist reaktsiooni, milles halogeeni aatom eraldub mingi ühendi molekulist, nimetatakse dehalogeenimiseks.

Halogeenimiseks kasutatakse vaba kloori ja broomi, vesinik- ja fosfor halogeniide, sulfonüül- ja sulfinüülkloriidi, N-bromosuksiinimiidi, koobalt- ja antimonfluoriidi jm.

Halogeenimine on vahestaadium paljude plastide, pesemisvahendite jm tootmisel.

Näiteid muuda

Vaata ka muuda