See artikkel räägib aineklassist; Apollinaire'i luulekogu kohta vaata artiklit Alkoholid (Apollinaire)

Alkoholid on ainete klass orgaanilises keemias, mille molekulis on hüdroksüülrühm(ad) (–OH) seotud süsinikuaatomiga, millel seejuures pole teisi sidemeid hapnikega, küll aga teiste süsinike ning vesinikega.

Teisiti sõnastatuna on alkohol süsivesinik, milles üks (või mitu) vesiniku aatom(it) on asendunud hüdroksüülrühma(de)ga.

Alkoholide nomenklatuursed nimetused lõpevad sufiksiga '-ool'.

Alkohole muuda

Lihtalkoholid muuda

Mitmealuselised alkoholid muuda

Nimetused muuda

-OH rühmaga ühendite nimetuste lõpus on "-ool". Sõna esimese poole saab tuletada temale vastavast alkaanist.

Näiteks:

–OH rühm ei pruugi paikneda süsinikuahela lõpus, vaid võib olla ahela mis tahes osas.

Näiteks:

Keemilised omadused muuda

Alkoholide hüdroksüülrühm on väga nõrgalt happeline, reageerides näiteks aktiivsete metallidega:

2CH3OH + 2Li -> 2CH3OLi + H2

Alkoholid reageerivad orgaaniliste hapetega, moodustades estreid.

Alkoholid reageerivad halogeenhapetega, moodustades alküülhalogeniide.

CH3CH2OH + HBr -> CH3CH2Br + H2O

Vaata ka muuda