Generatiivse Grammatika Grupp

Generatiivse Grammatika Grupp (GGG) oli Huno Rätsepa ja tema tudengite keeleteaduslik seminar, mis tegutses Tartus aastail 1965–1972.[1] Grupis tegeldi keeleteooria, strukturaalse lingvistika ja generatiivse grammatikaga. GGG tegeles keeleteooria, strukturaalse lingvistika ja generatiivse grammatikaga. GGG pani aluse muutusele Eesti keeleteaduses, sealhulgas eesti keele uurimises.[1]

Liikmed muuda

Grupi liikmete hulgas on palju praegusi mõjukaid teadlasi, professoreid, akadeemikuid. Üheksa GGG liiget on autasustatud riikliku preemiaga, näiteks teaduspreemia või Wiedemanni keeleauhinnaga.[1] GGG töös osalesid keeleteadlased Mati Erelt, Mati Hint, Priit Järve, Jaan Kaplinski, Reet Kasik, Mare Koit, Arvo Krikmann, Asta Kuha, Ivar Kull, Andres Langemets, Helle Metslang, Reedik Palm, Maie Raitar, Mart Remmel, Huno Rätsep, Helle Saluveer, Ellen Uuspõld, Jüri Valge, Tiit-Rein Viitso, Ülle Viks ja Haldur Õim.[2]

Tegevus muuda

Aastal 1967 korraldas GGG üleliidulise konverentsi Tartus, kus osales ka palju semiootikuid ja matemaatikuid.

Eesti keele kateedri toimetistena avaldati 10 köidet artiklikogumikke "Keel ja struktuur" ja seitsmest köitest koosnev mahukate uurimuste sari "Keele modelleerimise probleeme" (19661975). Aastatel 19691972 toimusid teadusseminarid, kus iga töörühma liige pidas ettekande aasta jooksul saadud uurimistulemustest. Ettekannetest avaldati ingliskeelseid artikleid ka väljaspool Eestit ilmunud ajakirjades ja kogumikes.[2]

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 Valge, Jüri (toim.) 2015. Generatiivse Grammatika Grupi juubelikoosolek 18.12. 2015: Teesid. Tartu: Tartu Ülikool.
  2. 2,0 2,1 Generatiivse Grammatika Grupp. "GGG koduleht". Originaali arhiivikoopia seisuga 14. veebruar 2021. Vaadatud 22. jaanuar 2018.