Petrogradi Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu – teised keeled