Ava peamenüü

Enn Uusen (25. jaanuar 1941 Pala23. august 2012) oli eesti ühiskonna- ja majandusteadlane.

Ta lõpetas aastal 1961 Tartu 1. Õhtukeskkooli ja aastal 1968 Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna masinaehituse ökonoomika ja organiseerimise erialal; aastatel 19701973 oli ta TPI-s aspirantuuris. Aastal 1973 kaitses ta Majandusteaduste kandidaadi väitekirja (väitekiri kinnitati aastal 1975).

Ta oli aastatel 19681969 Tallinna Polütehnilise Instituudi poliitökonoomia kateedri assistent; aastatel 19731974 oli ta sama kateedri vanemõpetaja. Aastatel 19741989 töötas ta Eesti NSV Ministrite Nõukogude Riikliku Plaanikomitee Majanduse ja Planeerimise TU Instituudis, tõustes sektorijuhatajast teadusdirektoriks. Aastatel 19891993 oli ta Riikliku Sotsiaaluuringute Keskuse direktor, aastatel 19931995 Eesti sotsiaalministeeriumi tööhõive ja palgapoliitika osakonna juhataja. Aastatel 19952000 oli ta Riigikontrolli välissuhete konsultant ja Euroopa Liiduga liitumiskõneluste finantskontrolli tööjuht. Lisaks oli ta aastatel 19951999 0,25 kohaga Tallinna Tehnikaülikooli humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi professor. Aastast 2000 oli ta Kõrgkooli I Studium professor, majandusteaduskonna dekaan ja majandusteooria õppejõud; lisaks oli ta Eesti Haldusjuhtimise Instituudi külalisprofessor.

Tema teadustöö põhisuundadeks olid tööjaotuse kujunemise ja muutumise problemaatika, tööhõive ja palgapoliitika ja regionaalsetele sotsiaal-majanduslikele probleemidele teoreetiliste lahendite väljatöötamine. Koostöös Moskva Majandusmatemaatika Keskinstituudi teaduritega on ta koostanud Eesti elanike diferentseeritud tarbimiseelarve arvutamise metoodika, mis selgitab tulude ja tarbimise diferentseerimise ulatust ning aitab analüüsida selle põhjuseid. Koostöös Moskva Plaaniinstituudi teaduritega on ta olnud minimaalse ning ratsionaalse (teaduse poolt soovitatava) tarbimiseelarve koostamise kaasautoriks. Ta on juhendanud Eestis minimaalse tarbimiseelarve koostamist, osalenud tarbijahinnaindeksi arvutusmetoodika koostamisel ja ostukorvi mahu ning struktuuri määratlemisel, Eesti elanikele sotsiaalsete standardite (tulude ja tarbimise soovitatavad normtasandid) väljatöötamisel. Ta on avaldanud üle 250 teaduspublikatsiooni[1].

ViitedRedigeeri

  1. Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade. TTÜ kirjastus, Tallinn 2008

PublikatsioonidRedigeeri