Elmar Silvester Salumaa (kuni aastani 1935[1] Elmar Silvester Teppan; 15. detsember 1908 Vara vald, Tartumaa7. jaanuar 1996 Kilingi-Nõmme) oli eesti usuteadlane ja vaimulik, EELK Usuteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli audoktor (1994).[2]

Elulugu

muuda

Elmar Salumaa oli metsavahi poeg.[2]

1929 lõpetas Salumaa Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumi, 1935 usuteaduskonna teoloogiamagistri kraadiga, kaitstes väitekirja "Dialektilise teoloogia eskatoloogia".[2]

1937–1940 ja 1942–1944 oli ta TÜ süstemaatilise teoloogia õppejõud, 1935–1941 ja 1942–1943 ka Hugo Treffneri Gümnaasiumi usuõpetaja ning 1942–1943 Tartu koolide inspektor, 1943–1944 TÜ Usuteaduse Instituudi professor, 1944–1945 Laiuse koguduse õpetaja.

1945 Salumaa arreteeriti NKVD poolt ning 1945–1955 oli ta vangilaagris ja asumisel.

1956–1995 oli ta EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise usuteaduse professor, ühtlasi 1962–1969 EELK Konsistooriumi välissuhete referent ja 1969–1995 Saarde koguduse õpetaja.[2]

Alates 1929. aastast oli Salumaa Üliõpilasselts Liivika liige.[viide?]

Toomas Paul on iseloomustanud Elmar Salumaad "Eesti 20. sajandi teise poole mõjukaima ja viljakaima teoloogina" [3].

Teadustöö

muuda

Salumaa peamised uurimisvaldkonnad olid teoloogiline eetika, dogmaatika, eksegeetika ja filosoofia. Ta on tõlkinud eesti keelde Paul Tillichi, Karl Barthi, K. M. Ischeri, H. Hesse, H. G. Pöhlmanni jmt teoseid. Mitmed tööd ("Jutlus kui teoloogiline probleem" (1957) jmt on jäänud käsikirja. Aastast 1967 üllitas üksinda 58 kd "Teoloogilist kogumikku", paarkümmend õpikut ja tosin tõlkeraamatut üliõpilastele. Viimaseks suurtööks jäi kaheköiteline "Dogmaatika märksõnastik" (1984).[2]

Tunnustus

muuda

Ilmunud teoseid

muuda
 • Filosoofia ajalugu, I–III, EELK Usuteaduse Instituudi toimetised V–VII/3, 1991–1998 (teistel andmetel I–V. Tallinn, 1992–1998)
 • Kierkegaard, Loomingu raamatukogu 17/18, 1993
 • Karl Barth'i "Kiriklik dogmaatika". Otto Weberi samanimelise kokkuvõtte alusel koostanud ja täiendanud E. Salumaa, Teoloogiline raamatukogu, Tartu: Greif, 1993
 • Dogmadelugu. Koostanud A. Adami samasisulise õpiku alusel E. Salumaa, Teoloogiline raamatukogu, Tartu: Greif, 1995
 • Matteuse rõõmusõnum, Tallinn: Logos, 2001
 • Evangeelse eetika alused, toim. J. Noormägi, Tallinn, EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XI, 2003
 • Süstemaatilise teoloogia käsiraamat ehk "Dogmaatika märksõnades", EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XVII, 2008
 • Evangeelium ja eetos, koost. T.-A. Põder, Eesti mõttelugu 84, Ilmamaa, 2008
 • Tiib pandud aastaile õlale: mälestuskilde minevikust, Eesti mälu 39, [s.l.] Eesti Päevaleht, Akadeemia, 2010
 • Riia Eesti Üliõpilaste Seltsist Liivikasse. Koostanud E. Salumaa, E. S. Teppan Tartu: ÜS Liivika Kirjastus, 1934
 • ÜS Liivika kolmkümmend aastat. Toimetanud E. Salumaa. Tartu: ÜS Liivika Kirjastus, 1939
 • Usuteadusliku stuudiumi ülesanded. // Usuteadusline Ajakiri (1938), 3, 4: Sören Kierkegaard. Tartu, 1939; Tallinn, 2. trükk 1992
 • Filosoofia ajalugu. Antiikaja filosoofia. Keskaja Filosoofia. Täielikult redigeeritud, kommenteeritud väljaanne. Koostaja, eessõna autor, Toomas Paul. T. Keeletoimetaja Signe Kure. Toimetaja: Marilyn Fridolin, Konsultant: Kalle Kasemaa. Kujundanud Andres Tali. Postimehe kirjastus, 2023.
 • Filosoofia ajalugu. Uusaja filosoofia. Täielikult redigeeritud, täismahus väljaanne. Koostaja, eessõna autor, Ivar Tröner. Toimetaja Anu Saluäär. Korrektor: Kai Ellip. Konsultant, Kalle Kasemaa. Kujundanud Andres Tali. Postimehe kirjastus. 2023.

Ilmumata teoseid

muuda
 • "Karl Barth'i õpetus Pühast Kirjast", 1931
 • "Dialektilise teoloogia eshatoloogia", 1933
 • "Evangeelse eetose alused, I–III", 1956–1958 (ilmunud J. Noormäe lühendatud ja töödeldud kujul pealkirja all "Evangeelse eetika alused", 2003)
 • "Jutlus kui teoloogiline probleem: dogmaatilis-homileetiline vaatlus", 1957
 • "Armusõnum galaatlasile: eksegeetilis-teoloogiline seletus Galaatia kirjale", 1958
 • "Sissejuhatus dogmaatikasse (alusteõpetus)", 1963 (loengud EELK Usuteaduse Instituudis)
 • "Meie eest: jutlustekogu", 1964
 • "Tillich, Paul. Süstemaatiline teoloogia, saksakeelse tõlke põhjal koostanud Elmar Salumaa", 1971?
 • "Sügavike vastukajad. Riimiridu mitmest ajast", 1968 (luulekogu)
 • "Elusõna igavene", 1972 (kõned kiriklikel talitustel)
 • "Vaikiv sfinks. Riimiridu mitmest ajast", 1978 (luulekogu)

Artiklid internetis

muuda

Viited

muuda
 1. Teistel andmetel 1936.[viide?]
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide
 3. Toomas Paul, Salumaa annab aimu, mis ikkagi on teoloogia, Eesti Päevaleht, 16.01.2009
 4. "Tartu Ülikooli audoktorid". Tartu Ülikool. Vaadatud 13. detsembril 2022.

Kirjandus

muuda
 • "Elmar Salumaa valikbibliograafia", teoses "Sajand Elmar Salumaaga. Juubelikogumik", koostanud Thomas-Andreas Põder ja Jana Lahe, EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XVIII, 2008, lk 54–62
 • Thomas-Andreas Põder "Teoloogia asjalikkusest: Elmar Salumaa teoloogiamõiste neli aspekti", Akadeemia 12/2008, lk 2625–2648
 • Thomas-Andreas Põder "Saateks" – Elmar Salumaa "Evangeelium ja eetos" koostanud T.-A. Põder, Eesti mõttelugu 84, Tartu: Ilmamaa, 2008, lk 7–24
 • Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918–1944. I–III. Trt, 1994, III kd, lk 20
 • Eesti entsüklopeedia, kd 14, lk 455
 • Postimees, 12.01.1996

Välislingid

muuda
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.