Eksegeetika on teoloogia osateadus, mis uurib ja kasutab eksegeesi ehk religioossete tekstide kriitilist selgitamist ja interpreteerimist, et mõista teksti sügavamat või algset tähendust.