Eesti seente punane nimestik

Alljärgnevates nimekirjades on 2017 seisuga torikseened [1] ja 2019 seisuga muud seened [2]. Lisaks on kasutatud varasemaid hinnanguid aastast 2017 [3].

LK I, II, III – looduskaitse kategooria.

Eesti punase nimestiku ohustatuse kategooriad muuda

  • Piirkonnas välja surnud (Regionally extinct, RE)
  • Kriitilises seisundis (Critically endangered, CR)
  • Väljasuremisohus (Endangered, EN)
  • Ohualtid (Vulnerable, VU)
  • Ohulähedased (Near threatened, NT)
  • Soodsas seisundis (Least concern, LC)
  • Puuduliku andmestikuga (Data deficient, DD)
  • Mittehinnatavad (Not applicable, NA)
  • Hindamata (Not evaluated, NE)

Piirkonnas välja surnud liigid (RE) muuda

Siia kuulub 8 liiki, ehkki viimased kaks on taasleitud.

==

Kriitilises seisundis liigid (CR) muuda

Siia kuulub 36 liiki.

Väljasuremisohus liigid (EN) muuda

Siia kuulub 52 liiki.

Ohualtid liigid (VU) muuda

Siia kuulub 65 liiki.

Ohulähedased liigid (NT) muuda

Siia kuulub 62 liiki.

Soodsas seisundis liigid (LC) muuda

Siia kuulub 173 liiki.

Puuduliku andmestikuga liigid (DD) muuda

Siia kuulub 21 liiki.

Mittehinnatavad liigid (NA) muuda

Siia kuulub 13 liiki.

Hindamata liigid (NE) muuda

Siia kuulub 3 liiki.

Viited muuda