Eesti elektrisüsteem

Eesti elektrisüsteem on Eesti energiasüsteemi elektriline osa. Elektrisüsteemi moodustavad elektrijaam, elektrivõrgud ja elektritarbijad.

Eesti elektrisüsteemi kui terviku toimimise eest vastutab riigiettevõte Elering, kelle peamiseks ülesandeks on tarbijatele võimaldada nõuetekohase kvaliteediga elektrivarustust. Samuti haldavad ja arendavad nad Eesti riigisisest ülekandevõrku ja välisühendusi.

Eesti elektrisüsteem on kolme 330 kV liiniga ühendatud Venemaa elektrisüsteemiga (kaks liini Narvast Peterburi ja Kingisseppa ning üks Tartust Pihkvasse) ja kahe Valmierasse viiva 330 kV liiniga Läti elektrisüsteemiga.[1] Soomega on Eesti elektrisüsteem ühendatud HarkuEspoo ±150 kV alalisvooluliini kaudu Estlink, mille ülekandevõimsus on 350 MW, ja Püssi–Anttila 450 kV alalisvooluliini kaudu Estlink 2, mille ülekandevõimsus on 650 MW.

Vaata ka muuda

Viited muuda

Välislingid muuda