Elektrivarustus

Elektrivarustus on tarbijate varustamine elektrienergiaga.

Elektrivarustus võib olla:

  • tsentraliseeritud (avalikest energiasüsteemidest)
  • autonoomne elektrivarustus tarbija enda juurde kuuluvatest toiteallikatest. Autonoomse elektrivarustusega on autonoomsed sõidukid (autod, lennukid, laevad jt.), samuti kasutatakse autonoomset elektrivarustust kohtades, kuhu pole majanduslikult otstarbekas ehitada elektriliine.

Hoonesisene elektrivarustus on üldjuhul teostatud kohtkindlalt ehk elektripaigaldisena.