Eesti Kodanike Komiteede mälestusmärk registreerijaile tehtud töö eest

Eesti Kodanike Komiteede mälestusmärk registreerijaile tehtud töö eest on teenetemärk Eesti Vabariigi kodanike registreerijaile, mida andis välja Nõmme Eesti Kodanike Komitee. Märgi idee algatajad olid Ahti Mänd ja Ilmar Palias, märgi kujundas Aleksander Semiskar.

Kaido Kama hinnangul oli märgi näol tegu pühaduserüvetusega[1].

Statuut

muuda

Iga registreerija, kes vastab järgmistele tingimustele:

1. on kuni 24.02.1990.a. nõuetekohaselt ja isiklikult registreerinud – linnas vähemalt 1000 ja maal vähemalt 500 Eesti Vabariigi kodanikku ja kodakondsuse taotlejat;

2. on aktiivselt osalenud Eesti Kongressi valimiste ette valmistamises ja läbi viimises,

saab selle mälestusmärgi ja omab õigust seda kanda, MÄRGID ON NUMMERDATUD.

Märkus: Märgi väljaandmisel võib teha ka registreeritute arvus mööndusi, kui selleks on mõjuvad põhjused:

a) demograafiliselt raske piirkond (muulaste suur ülekaal, väga väike asustustihedus),

b) suured isiklikud pingutused hoolimata puudulikest füüsilistest võimetest.

Märgi statuut on välja töötatud 15.01.1990.a. Nõmme EKK laiendatud juhatuse koosolekul, ilmunud ajalehes "Nõmme Kodanik" nr. 3, täiendatud 26.02.1990.a. Nõmme EKK laiendatud juhatuse koosolekul ning lõplikul kujul kinnitatud Nõmme EKK üldkoosolekul 02.03.1990., kus anti välja ka esimesed märgid.

Märgi statuut pakuti 03.03.1990.a. välja Peakomiteele, kus küsimus jäi õhku rippuma, kuna Peakomitee läheb laiali. Palume teie komitee kirjalikke esildisi registreerijate kohta, kes vastavad antud statuudile ja arvamusi, kes võiks märgi väljaandmist jätkata, tagades statuudist kinnipidamise. Märke on 450 tk (a – 12.-).

04.03.1990

Nõmme EKK esimees Kalev Ots
vanemregistreerija Ahti Mänd
vabaliige Mairo Kesler

Käesolev kiri on üheaegselt saadetud kõikidele kihelkonnakomiteedele.

Välja antud mälestusmärkide loend

muuda

Viited

muuda

Välislingid

muuda