Deeva, ka deva (sanskriti ja paali keeles देव, Deva ‘taevalik’, 'jumalik', 'täiuslik'; [1] hiina keeles 天人, tiān rén; jaapani keeles 天, ten) on india mütoloogias, hinduismis, jainismis ja budismis üleloomulik olend, jumalus.[2]

Veedades jagunesid jumalad deevadeks ehk sura’deks ja asurateks. Hiljem omistati deevadele kõrgem ja asuratele madalam positsioon[3] ning ainult sõna "deeva" hakkas tähistama jumalaid.

Deevad ei ole inimeste jaoks tajutavad, nad asuvad justkui teistes dimensioonides ja nad võivad olla loodusjõudude või seletamatute nähtuste personifikatsioonid, nagu haldjad, kaitsevaimud vmt paljude rahvaste usundites. Nii näiteks mõisteti Jaapani šintoismis neid kui kamisid.

BudismRedigeeri

Erinevalt paljudest polüteistlikest jumalatest ei ole deevad budismis igavesed ega surematud, samuti ei ole nad maailma loojad, valitsejad ega hävitajad. Nad ilmuvad, kaovad ja taaskehastuvad vastavalt oma karmale sansaaras, kuid nendes ei kehastu arhetüüpsed jumalad. Deevad budismis ei ole kõikteadjad, kõikvõimsad ega moraalselt laitmatud; nad võivad eksida, teha rumalusi, vihastuda ja armukadetseda, eriti madalamates ihade valdades (kāma-loka). Inimolenditest erinevad ihade valla deevad peamiselt oma ajaliste ja ruumiliste dimensioonide ja võimete poolest.

Paali kaanoni tekstides võib "deeva" tähendada nii üleloomulikku olendit, olekut budistlikus kosmoloogias (devaloka) kui ka sellele vastavat teadvuse seisundit (jhāna).[4]

Taaskehastumist deevana peetakse heaks, ehkki ka deevad on sansaara olendid ja alluvad karma seadustele.[5]

Budistlikus kosmoloogias võib deevadel olla kuju, aga nad võivad olla ilma kujuta. Nende asukoht (devaloka) kolmikilmas (tiloka) võib olla vormitutes või vormidega maailmades, kus viibivadki üksnes deevad – ilma vajaduste, tahtmiste ja soovideta – aga deevad on ka ihade vallas koos oma ihade, tahtmiste ja soovidega. Ihade valla madalamates olekutes, kuues olemasolu valdkonnas, viibivad trāyastriṃśa ja cāturmahārājikā deevad, neist allapoole jääb aga juba inimeste maailm ja õnnetud olekud.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary” Etymologically and Philologically Arranged to cognate Indo-European Languages, Motilal Banarsidass, lk 492. – Indoeuroopa keeltes pärineb sellest sõnatüvest veel mitmeid üleloomulikele olenditele viitavaid mõisteid, vrd deus, divine, devil etc.
  2. Deva on sanskritis meessoost olend, tema naissoost ekvivalent on Devi.
  3. Iraani mütoloogias toimus see vastupidi.
  4. The Devas (About Jhāna) Deva Sutta (AN 9:39).[1]
  5. Ida mõtteloo leksikon: deva.[2]

VälislingidRedigeeri