Dünaamika (muusika)

 See artikkel räägib dünaamikast muusikas; muude tähenduste kohta vaata dünaamika (täpsustus)

Dünaamika (kreeka keeles dynamikos – jõusse puutuv, jõu-) on muusikas õpetus muutumisest. Muusika puhul räägitakse dünaamikast tavaliselt seoses helitugevuse muutumisega, kuid muutuda võib ka näiteks tempo, harmoonia, artikulatsioon, karakter, tämber, faktuur, muusikavorm või kontuur.

Dünaamikat on noodikirjas tähistatud varastest aegadest peale. Varakeskaegsete neumade graafiline kontuur andis edasi muusika dünaamikat.

Muusikalise dünaamika vastandmõiste on muusikaline staatika. Muusikas moodustab vastanditepaar "dünaamika-staatika" ühe komplekssetest muusikalistest parameetritest.

Dünaamika tähistamine noodikirjas muuda

Põhimärgid muuda

Helitugevuse astmete märgid muuda

Vaata täpsemalt Helitugevus (muusika)

Helitugevuse dünaamika märgid muuda

 • crescendo (krešendo) – kasvavalt, paisudes, tugevnedes
 • poco a poco crescendo – vähehaaval, järk-järgult paisudes
 •   – asendab terminit crescendo
 • diminuendo – kahanevalt, vaibudes
 • decrescendo – kahanevalt
 • poco a poco diminuendo – vähehaaval, järk-järgult kahanedes
 •   – asendab terminit decrescendo või diminuendo

Helitugevuse ja tempo muutumise märgid muuda

 • calando (kalando) – vaibudes
 • morendo – surres
 • smorzando – kustudes, hääbudes, kadudes

Ataki tüübi märgid muuda

 •   sforzando – tugevalt, rõhutatult
 •   marcato (markato) – tugeva rõhu märk
 •   accentuato – aksent, keskmise rõhu märk
 • fp fortepiano – rõhk koos kohese vaibumisega

Täpsustavad märgid muuda

Neid märke kasutatakse koos põhimärkidega.

 • assai – küllaltki, üsna
 • meno – vähem
 • molto – palju, väga
 • non – mitte
 • non troppo – mitte liiga, mitte ülemäära
 • più (pju) – enam, rohkem
 • poco (poko) – pisut, veidi
 • poco a poco – vähehaaval, järk-järgult
 • poco piu – pisut enam
 • simile – samamoodi, jätkuvalt
 • subito – järsku, äkki, ootamatult