Karakter (muusika)

Karakter (inglise keeles expression) on muusikas esituse väljenduslaad (manner of performance).

Heliteose esituse karakter kujuneb paljude muusikaliste parameetrite, näiteks harmoonia, helitugevuse, fraseerimise, tämbri või artikulatsiooni koosmõjus.

Partituuris tähistatakse karakterit enamasti sõnalise noodikirja märgiga.