Esitus on sündmus, mille käigus isik (esitaja või esitajate rühm) teeb teose teisele isikule (publikule) kuuldavaks, nähtavaks või muul moel tajutavaks. Esitus on teos.

Tihti eelnevad esitusele proovid ja pärast esitust väljendab publik oma tänu aplausiga.

Mõningatel juhtudel võib esitaja ja publiku vaheline eraldusjoon puududa, nagu näiteks nn "osalusteatris" (participatory theatre), milles publiku liikmed kaasatakse esitusse.

Esitus võib toimuda spetsiaalses ruumis, nagu näiteks teatris või kontserdisaalis, või ebatraditsioonilises kohas, nagu näiteks tänaval, raudteejaamas või kellegi eluruumis.

Lavateose esitust nimetatakse tavaliselt etenduseks ning heliteose esitust nimetatakse tavaliselt kontserdiks.