Kontuur (muusika)

Kontuur on muusikas üksteisele järgnevate helide (tavaliselt helikõrguslikke) suhteid kujutav funktsioon ajas.

Kontuuri mõiste on võetud kasutusele, et luua eelkõige erinevate meloodiate kui helikõrguste järjestatud hulkade võrdlemiseks ühtne lähtealus.

Ameerika muusikateadlane Robert D. Morris on pakkunud välja kontuuri redutseerimise algoritmi (Contour Reduction Algorithm).

Muusikapsühholoogias on avastatud, et täpsete helikõrguste tuvastamise asemel tajub ja mäletab inimene helikõrguse muutumist pigem meloodia üles-alla liikumisena.

Kontuuri kui mõistet kasutatakse helikõrguste järgnevuste analüüsimisel ka etnomusikoloogias ja kõnesünteesis.

Kirjandus muuda

  • Cogan, Robert; Escot, Pozzi 1976. Sonic Design: The Nature of Sound and Music. Englewood Cliffs, New York, Prentice-Hall
  • Friedmann, Michael 1985. A Methodology for the Discussion of Contour: Its Application to Schoenberg's Music. Journal of Music Theory 29: pp. 223-48
  • Morris, Robert D. 1987. Composition with Pitch-Classes: A Theory of Compositional Design. New Haven and London: Yale University Press
  • Morris, Robert D. 1993. New Directions in the Theory and Analysis of Musical Contour. – Music Theory Spectrum, Vol. 15, No. 2. (Autumn, 1993), pp. 205-228
  • Polansky, Larry 1987. Morphological Metrics: An Introduction to a Theory of Formal Distances. – Proceedings of the International Computer Music Conference. San Francisco: Computer Music Association
  • Polansky, Larry; Bassein, Richard 1992. Possible and Impossible Melody: Some Formal Aspects of Contour. – Journal of Music Theory, Vol. 36, No. 2. (Autumn, 1992), pp. 259–284

Välislingid muuda