Arvo Pesti (8. juuli 19566. september 2010) oli Eesti vastupanuvõitleja ja ühiskonnategelane.

Elulugu Redigeeri

Arvo Pesti lõpetas aastal 1974 Tallinna 10. keskkooli, õppis Tartu ülikoolis vene filoloogia erialal (1977–1979) ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis infoteaduse erialal (2000–2004).

Pesti kuulus Eesti NSV-s tegutsenud ja Enn Tarto ümber koondunud vastupanuvõitlejate seltskonda.

Viktor Niitsoo vangistamise järel toimetas Pesti põrandaalust dissidentlikku kogumikku "Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis".[1]

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee arreteeris Pesti 13. aprillil 1983. Kohtuprotsess Pesti ning tema mõtte- ja võitluskaaslaste Lagle Pareki ja Heiki Ahoneni üle toimus Eesti NSV Ülemkohtus 13.–16. detsembrini 1983. Pesti mõisteti süüdi Eesti NSV KrK § 68 lg. 1 alusel selles, et ta võttis osa nõukogude riiklikku ja ühiskondlikku korda halvustavaid laimavaid väljamõeldisi sisaldava kogumiku "Lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis" valmistamisest ja levitamisest.[1] Eesti NSV Ülemkohus karistas Pestit viieaastase vabadusekaotusega range režiimiga vangilaagris Permi oblastis koos sellele järgneva kaheks aastaks asumisele saatmisega. Ka Parek ja Ahonen mõisteti süüdi.[2]

Pesti vabanes poliitvangide vabastamise kampaania tulemusena 1986. aasta lõpul.

Pärast Eesti taasiseseisvumist oli Pesti aastatel 1993 kuni 1995 Riigikogu ERSP fraktsiooni konsultant.

1995. aastast töötas Pesti Eesti Riigiarhiivis, hiljem Eesti Rahvusarhiivis asedirektori ning teadus- ja publitseerimisosakonna spetsialistina.

Aastatel 2000–2001 oli Pesti Migratsioonifondi juhatuse liige.

Isiklikku Redigeeri

Tema isa Madis Pesti oli Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse Komitee esimees, vend Olavi Pesti on ajaloolane.

Tunnustus Redigeeri

Viited Redigeeri

Teosed Redigeeri

  • Dissidentlik liikumine Eestis aastatel 1972-1987. Dokumentide kogumik. Koostanud Arvo Pesti . Tallinn: [Rahvusarhiiv], 2009. 664 lk. ISBN 9789985951071 (köites)
Dokumentide kogumik annab ülevaate dissidentlikust liikumisest Nõukogude Liidus ja Eestis, poliitvangide olukorrast nõukogude õigussüsteemis. Kogumikus on avaldatud dissidentide avalikke pöördumisi ja kirju, samuti dissidentide kriminaalasjade materjale: Juskevitši, Kiirendi, Mätiku, Soldatovi, Varato, Kreegi, Kuke, Nikluse, Niitsoo, Kalepi, Toru, Ahoneni, Pareki, Pesti, Tarto, Lina, Kõrbi ja Mõtsniku kriminaalasjad.
  • Arvo Pesti. Kirjad vennale: 15.04.1983 - 29.09.1986. Tartu: Ilmamaa, 2011. ISBN 9789985773789 (köites)

Välislingid Redigeeri

Riho Laurisaare intervjuu Arvo Pestiga seoses kogumiku "Dissidentlik liikumine Eestis aastatel 1972-1987" trükist ilmumisega