Ava peamenüü

Eesti NSV Ülemkohus oli Eesti NSV kõrgeim kohtuorgan, mis muu hulgas tegi järelevalvet kõikide Eesti rahvakohtute tegevuse üle[1].

Ülemkohus lahendas oma jurisdiktsiooni kuuluvaid esimese astme kaebusi, kassatsioonikaebusi, teostas juriidilist järelevalvet ja täiendavate asjaolude ilmnemisel vaatas läbi teist korda avatud kaasusi. Kohtuasjade lahendamisel lähtus ülemkohus NSV Liidu konstitutsioonist, Eesti NSV konstitutsioonist ja muudest õigusaktidest.

Ülemkohtu koosseisu valis Eesti NSV Ülemnõukogu viieks aastaks[1]. Koosseisu kuulusid esimees, tema asetäitjad, liikmed ja rahvakaasistujad[1]. Ülemkohtu struktuuris oli tsiviilkolleegium, kriminaalkolleegium, presiidium ja pleenum[1].

Eesti NSV Ülemnõukogu seaduse "Seadus Eesti sümboolikast" kohaselt nimetati 8. mail 1990 Eesti NSV Ülemkohus ümber Eesti Vabariigi Ülemkohtuks.

16. mail 1990 lahutati Eesti Vabariigi Ülemnõukogu seadusega "Eesti valitsemise ajutise korra alustest" punkti 5 järgi Eesti kohtud NSV Liidu kohtusüsteemist.[2]

Sisukord

Eesti NSV Ülemkohtu koosseisudRedigeeri

1940–1941Redigeeri

1944–1946Redigeeri

1947–1951Redigeeri

1952Redigeeri

1957Redigeeri

1962Redigeeri

1967Redigeeri

1972Redigeeri

1977Redigeeri

1980Redigeeri

1985Redigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri