Arutelu:Taimetoitlus

Aktiivsed arutelud

See tsitaat on küll huvitav, aga otsest seost taimetoitlusega sel pole. Andres 30. jaanuar 2007, kell 12:11 (UTC)

Kuidas kellegile. Minu jaoks avab ta midagi väga põhimõttelist.
Nojah, aga see iseenesest ei õigusta selle paigutamist entsüklopeediasse. Andres 30. jaanuar 2007, kell 12:38 (UTC)

Võtsin välja. Seda võiks kasutada ainult mingis konkreetses kontekstis.

Neljakümneaastane andetu, inetu näitlejatar sõi lõunalauas põldpüüd, ja mul oli põldpüüst kahju ning pähe torkas mõte, et see põldpüü oli oma elus palju andekam ja targem kui see näitlejatar.

Anton Tšehhov

Andres 30. jaanuar 2007, kell 12:41 (UTC)


Leian et taimetoitlaste nimekiri peaks olema liigitatud taimetoitluse astme ning motiivide järgi. Andres 30. jaanuar 2007, kell 12:41 (UTC)

Adolf HitlerRedigeeri

Adolf Hitler polnud taimetoitlane. [1]

Nagu lingist nähtub, on see vaieldav. (Aga kui ta on nimekirjast kaotatud taimetoitlaste maine parandamiseks, siis ma ei tohi protesteerida.)
kogu see "tuntud taimetoitlaste" nimekiri on kaheldava väärtusega. Suuremal osal pole need inimesed eriti tuntud ja söömise järgi tuntust tuvastada on kah imelik. Näiteks viimati lisatud Lätte üheski eluloos (juhul kui see ikka on too helilooja) pole kirjas mida ta sõi. Selle nimekirja asemel võiks olla näiteks inimesed, kes sel teemal on raamatuid kirjutanud koos raamatute nimedega, oleks vähemalt mingi tõepõhi asjal all. --Oktav 9. aprill 2008, kell 14:44 (UTC)
Kasvõi siin on tema igapäevane toit avaldatud: 80-a. noormees klaveri taga. Rahvaleht, 11. jaanuar 1940, nr. 9, lk. 8. --Kontra 13. jaanuar 2010, kell 14:16 (UTC)

Taimetoitlaste nimekirjas on tähestiku järjekord segi aetud, muist välja jäetud ja hulk lisatud. Mina ei usalda seda parandust. Andres 20. juuli 2010, kell 18:17 (EEST)

Võtsin välja, sest see osa on viitamata ja pole kindel, kas enamik selles nimekirjas olijaid ikka taimetoitlased on. Kui on korralikult viidatud, tohib tagasi panna. Taivo 20. juuli 2010, kell 21:45 (EEST)

Tuntud taimetoitlasi[viide?]Redigeeri

Mis moodi taimetoitlus juhib tähelepanu üldse kuskile?Redigeeri

Taimede söömine ei ole protesti aktsioon ega "statment" Taimetoitlane ollakse erinevatel põhjustel(moraalsed, tervislikud, roheline mõtteviis).

Inimene on küll osa maailma ökosüsteemist aga mitte mingi hädavajalik lüli, nagu näiteks bakterid, vihmaussid või seened. Meie ilma nendeta hakkama ei saa aga nemad ilma meieta küll. Ülde maailma ökosüsteemil läheks paremini kui me taimetoitlased oleksime ja ei reaostaks karjakasvatamisega loodust nii palju.

Kes iganes need 3 punkti sinna kriitika alla kirjutas- ole mõistlik ja võta need ära või leia vähealt mingit alust, tõendit oma väidetele. Kitsarinnalisus ei ole piisav põhjus.

Kriitika osa on mõeldud selleks, et rääkida, kuidas on taimetoitlust kritiseeritud. Kas see kriitika on õigustatud, see on hoopis teine asi, mille kohta Vikipeedia ei saa seisukohta võtta. Küll aga saab rääkida, kuidas taimetoitluse pooldajad on sellele kriitikale vastanud.
Vikipeedia artikkel peab olema erapooletu. Seda ei saa kasutada oma vaadete propageerimiseks.
Kriitika osa esimene lõik ei vasta pealkirjale. Viitesse, tuleks märkida ka leheküljenumber, sest kinnitust väitele on pikast artiklist raske leida. Andres 24. august 2010, kell 23:40 (EEST)
Ja tuleb arvestada, kuidas taimetoitlus selles artiklis on defineeritud. Andres 24. august 2010, kell 23:42 (EEST)
Ükskõik, mis põhjustel keegi on taimetoitlane ei muuda taimetoitumise definitsiooni. Taimetoitumine- toitumine taimedest. Eesti keel on kehvake selle kohapealt, et peame laenama sõnu vegetarian ja vegan kui tahame veel täpsemad olla.

Kriitika vajalikkus ükskõik missuguses teaduslikus diskursuses on vaieldamatu aga kriitikale nagu ka kõigele muule teaduses peab kehtima kvaliteedi ja verifitseerimise nõue. Wikipedia on siiski teaduslik "väljaanne"- ENTSÜKLOPEEDIA. Mis siis, et tavainimesed seda ise kokku panevad ikkagi mingi kontroll ja mingi kvaliteet peab olema. Kriitikat ei saa niisama heast peast taevast võtta. Kui sul on midagi öelda siis põhjenda seda ütlust. Sinu väljapakutud kriitika 2 viimast punti ei ole õigustatud ja Vikipedia asi on võtta seisukoht sest muidu ei oleks sellel informatsioonil (ja samuti sellel entsüklopeedial) siin mingit väärtust. Sinu kriitika esimene punkt on ainuke millel võib mingit väärtust olla ja selle pärast ma nõuangi viidet mingile allikale või teadustööle, uuringule, kust võib järelduda, et taimetoit ei taga piisavat toitumist. Kui sul seda ei ole siis kustuta ära see osa. Arvamusi võid avalda facebookis!

Jällekord olen ma sinuga täiesti nõus. Vikipeediat ei tohi ära kasutada. Ei oma vaadete ega ka valeinformatsiooni levitamiseks. Ma ei levita taimetoitumise põhimõtteid ega põhjuseta arvamusi. Kõik, mis mina kirja panin on põhjendatud ja viidatud. Viidatud on vastavalt Eesti ülikoolides kehtivatele normidele- Refereeringut üldjuhul muust tekstist ei eristata, kuid kindlasti osutatakse autori nimele ja allika ilmumise aastale. Refereering sõnastatakse nii, et oleks arusaadav, kus kajastuvad refereeritava autori ideed ja kus algavad refereerija tõlgendused ja kommentaarid. Lehekülgedele viitamine ei ole kohustuslik. Samas seab leheküljele osutamata jätmine autorile suurema vastutuse allikmaterjalist arusaamisel ja selle tõlgendamisel(olen vastutusest teadlik ja nõustun sellega). Refereeringu sees võib kasutada ka tsitaate. TSITAATIDELE VIITAMINE: Tsitaati kasutatakse siis, kui tahetakse edasi anda mingi eriti ilmekas või huvitav näide/mõte. Tsiteeritav tekst eraldatakse muust tekstist kas jutumärkidega või muul viisil esiletõstmisega. Tsiteeritavale tekstile lisatakse autori nimi või allika nimetus, teose ilmumise aasta ja leheküljenumber. Kui Vikipeedias kehtivad teised nõuded siis palun anna teada ja ma parandan oma vead. Kas ma põhjendasin oma seisukohti piisavalt hästi? Kookel 25. august 2010, kell 12:57 (EEST)

Viidatud artiklis tundub olevar juttu teatud toiduainete vältimisest, mitte toitumisest ainult taimedest. Ja toitumine taimedest ei ole sama mis toitumine ainult taimedest.
Ma räägin sellest, milleks kriitika alajaotus mõeldud on. Esitus on seal muidugi poolik. Kui kriitika ei ole õigustatud, siis fakt on ikkagi see, et niisugused kriitilised argumendid on olemas. Selleks et esitada vastuargumente, tuleb esitada ka argumendid. Võimalik oleks artikli see osa, mis räägib taimetoitluse õigustatusest, üles ehitada teemade kaupa. Siis ei ole sõna "kriitika" üldse tarvis kasutada.
Praegu siin esitatud kriitilisi argumente tuleb Vikipeedias mitte esitada, vaid kirjeldada. Vikipeedia ülesanne ei ole võtta seisukohta nende õigustatuse küsimuses, vaid kirjeldada diskussiooni käiku. See, et on olemas niisugune kriitika (ja kahtlemata on, eks ole?) ei tähenda veel selle õigustatust. Selle õigustatust ei ole siin väidetud, kuigi esitus on ebaselge.
Leheküljele viitamine teeb lugeja töö kergemaks, samuti hõlbustab viite kontrollimist. Kas tõesti peab kogu artikli läbi lugema, et kontrollida, kas viide on õige? Vikipeedias ei ole minul vähem vastutust kui Sinul. Andres 25. august 2010, kell 13:18 (EEST)
Artikli resümees on öeldud, et selles artiklis peetakse silmas lihast (sealhulgas linnulihast) ja kalast hoidumist. Andres 25. august 2010, kell 13:30 (EEST)
Artikkel väidab küll seda, mida on tekstis nimetatud enamiku arstide ja toitumisteadlaste seisukohaks, aga mina ei leidnud artiklist ei väidet, et asja kohta on vastakaid arvamusi, ega väidet, et tegu on enamiku arstide ja toitumisteadlaste seisukohaga. Seetõttu ma kahtlustan, et tegu on vale viitega. Sa saad mu kahtluse hajutada, kui näitad lehekülje numbri, ja veel parem, ka tsiteerid. Andres 25. august 2010, kell 13:43 (EEST)

Neljas viide ei tööta. Andres 25. august 2010, kell 13:44 (EEST)

Aga see ei ole üldse minu kirjutatud ju Kookel 25. august 2010, kell 20:39 (EEST)
Mis tähtsus sellel on, kelle kirjutatud see on? Ma räägin, et ta ei tööta. Andres 25. august 2010, kell 21:48 (EEST)

samas enamik arstidest ja toitumisteadlastest kinnitavad, et hoolika valiku korral on taimetoidust võimalik omastada kõik kehale vajaliku.

See on üks kahtlane väide. Ma pole kindel, et seda üldse tõendada saab. Keegi pole teinud vastavat ülemaailmset uuringut kõigi arstide ja toitumisteadlaste seas. Taivo 29. august 2010, kell 22:57 (EEST)
Kui viidatud artiklis ei ole, siis tuleb see ära jätta. Selle asemel võib viidata Kanada organisatsiooni seisukohale. Andres 30. august 2010, kell 01:22 (EEST)

Arnold Schwarzenegger?Redigeeri

Kulturist ja taimetoitlane? Kuidas selline asi peaks võimalik olema?

Näiteks alguses kulturist, pärast taimetoitlane? --Oop (arutelu) 13. september 2012, kell 23:13 (EEST)

See on vägagi võimalik

  1. suuna [[3]]


Katkine link 2Redigeeri

Korduval kontrollimisel on leitud, et järgnev välislink ei tööta. Kontrolli selle toimimist ja vajadusel paranda vigane link.

--MastiBot (arutelu) 7. juuli 2013, kell 05:41 (EEST)


Katkine link 3Redigeeri

Korduval kontrollimisel on leitud, et järgnev välislink ei tööta. Kontrolli selle toimimist ja vajadusel paranda vigane link.

--MastiBot (arutelu) 7. juuli 2013, kell 05:41 (EEST)

Selgem struktuurRedigeeri

Struktuur "kriitika" vs "pooldajate vastuväited" on minu arvates halvem kui teemade kaupa esitus (nt alapealkirjad "Mõju tervisele", "Eetika", "Keskkond" jne), nagu inglisekeelses artiklis. (Plaanin selle ka ümber kirjutada.) -- Taivop (arutelu) 27. august 2016, kell 23:26 (EEST)

Naase leheküljele "Taimetoitlus".