Arrheniuse võrrand

Arrheniuse võrrand (Arrheniuse valem) väljendab keemilise reaktsiooni kiiruskonstandi sõltuvust temperatuurist, seega reaktsiooni kiiruse sõltuvust temperatuurist. See seos avaldub eksponentfunktsioonina:

kus k on reaktsiooni kiiruskonstant, A on eksponendieelne tegur, Ea on aktivatsioonienergia, R on universaalne gaasikonstant ja T on absoluutne temperatuur (kelvinites). Selle võrrandi esitas Svante Arrhenius 1884. a.

Arrheniuse võrrandit tõlgendatakse nii aktiivsete põrgete teooria kui ka siirdeseisundi teooria alusel.

Näiteks lihtne teist järku reaktsioon:

A + B → C

Selle reaktsiooni kiirus v ehk produkti C kontsentratsiooni kasv ajas t avaldub:

v = d[C]/dt = k[A][B],

kus [A], [B] ja [C] on vastavate ainete kontsentratsioonid.

Kiiruskonstandi k väärtus ei sõltu ainete kontsentratsioonidest, kuid sõltub temperatuurist ja reaktsiooni aktivatsioonienergiast Ea ning avaldub Arrheniuse võrrandi kaudu järgmiselt:

Vaata ka muuda