Reaktsiooni kiiruskonstant

Keemilises kineetikas on reaktsiooni kiiruskonstant (tavaliselt tähistatakse k) keemilise reaktsiooni kiiruse kvantitatiivne näitaja.

Näiteks lihtne teist järku reaktsioon:

A + B → C

Selle reaktsiooni kiirus v ehk produkti C kontsentratsiooni kasv ajas t avaldub:

v = d[C]/dt = k[A][B],

kus [A], [B] ja [C] on vastavate ainete kontsentratsioonid.

Kiiruskonstandi k väärtus ei sõltu ainete kontsentratsioonidest, kuid sõltub temperatuurist ja reaktsiooni aktivatsioonienergiast Ea ning avaldub Arrheniuse võrrandi kaudu järgmiselt:

Kiiruskonstandi ühikud sõltuvad reaktsiooni summaarsest järgust ja on järgmised:

  • n järku reaktsioon, kiiruskonstandi ühikud on: mool1-n•Ln-1•s−1
  • nullindat järku reaktsioon, kiiruskonstandi ühikud on: mool•L−1•s−1
  • esimest järku reaktsioon, kiiruskonstandi ühikud on: s−1
  • teist järku reaktsioon, kiiruskonstandi ühikud on: L•mool−1•s−1
  • kolmandat järku reaktsioon, kiiruskonstandi ühikud on: L2•mool−2•s−1

Vaata ka muuda