Advokaadibüroo

firma, milles juristid (advokaadid) praktiseerivad juurat

Advokaadibüroo on ettevõte, mille kaudu advokaadid õigusteenuse osutamisel tegutsevad.

Eestis võib advokaadibürood pidada kas spetsiaalne äriühing (advokaadiühing) või üks või mitu vandeadvokaati füüsilisest isikust ettevõtjatena (FIE).[1] Advokaadiühingu osanikuks või aktsionäriks võib olla üksnes vandeadvokaat. Advokaadibüroo partneriks nimetatakse bürood FIEna pidavat vandeadvokaati või advokaadiühingu osanikku või aktsionäri. Advokaadibüroo võib tegutseda ühes või mitmes asukohas (kontoris), teistes asulates avatud kontoreid nimetatakse tavaliselt osakondadeks või esindusteks. Advokaadibüroode ja nende kontorite kohta peab Eesti Advokatuur avalikku registrit.

Advokaadibüroo kaudu võivad õigusteenust osutada ainult advokatuuri liikmed ja teatud tingimustel patendivolinikud. Ülejäänud isikud (näiteks juristid) võivad üksnes abistada advokaate õigusteenuse osutamisel. Kõik advokatuuri liikmed peavad tegutsema mõnes advokaadibüroos, advokaadi tegutsemiskoht avaldatakse Eesti Advokatuuri kodulehel. See nõue ei kehti kutsetegevuse peatanud liikmetele.

Advokaadibüroo pidaja peab tagama, et advokaadibüroos tegutsevad advokaadid ja advokaadibüroo töötajad täidavad kutsetegevuse ja kutse-eetika nõudeid ning advokaadid täidavad täiendusõppe kohustust.[2] Sisuliselt on see FIEna tegutseva vandeadvokaadi või advokaadiühingu advokaatidest juhatuse liikmete ja osanike või aktsionäride kohustus ning kohustuste rikkumisel võib advokatuuri aukohus neid distsiplinaarkorras karistada. Seadus piirab kliendisaladuse kaitseks advokaadibüroo läbiotsimist ja advokaadibüroo töötajate ülekuulamist.

Advokaadiühing tohib osutada üksnes õigusteenust. Majandusliku sisu poolest on advokaadibüroo tegevus äritegevus, millele kehtivad teatavad advokaatide kutsenõuetest tulenevad piirangud. Advokaadibürood võivad oma teenuseid reklaamida. Advokaadibüroosid hindavad rahvusvahelised agentuurid (Chambers and Partners, Legal 500 jt) ja meedia kajastab büroode majandustulemusi.[1]

Advokaadibürood või osa sellest võib võõrandada ettevõttena või advokaadiühingu ühinemise või jagunemise käigus üle anda. Advokaadiühing võib ühineda üksnes teise advokaadiühinguga.[1]

Seisuga 02.12.2021 oli Eestis 221 advokaadibürood ning üks tegutsev advokaat iga 1 543 elaniku kohta. Rõhuva enamuse büroode pidajaks oli advokaadiühing.[3]

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 https://www.riigiteataja.ee/akt/AdvS
  2. https://advokatuur.ee/est/advokatuur/oigusaktid/kodukord
  3. "Eesti Advokatuur".

VälislingidRedigeeri