Viru värav (ajalooline)

Viru värav oli väravatorn Tallinna linnamüüris.

Viru väravat on algselt nimetatud Savi väravaks (leimporte, porta argillae, Lehmpforte). Vanalt turult väravani toonud tänav, praegune Viru tänav, kandis Savi tänava nime naabruses asunud savitiigi järgi.

Algne Viru värav rajati aastatel 1345–1355. Algvärav oli kolme korrusega 14,5 m kõrgune torn, mille linnapoolne külg oli avatud. Torni I korrusel oli väravakäik, II korrusel langevõre tõsteseade, III korrus oli lahtine platvorm.

Torni ülakorrustele pääses põhjaküljelt mööda sirget linnamüüriäärset treppi.

Värav paiknes savitiigist Tallinna lahte voolanud oja veeres, mis muudeti linnakindlustuste osaks. 1345–1349 rajati ojale Viru värava ees paistiik, Viru värava ette tammile rajati veski ja sillad. 1370-ndatel ehitati eesvärav koos külgmüüridega.

1500–1504 rekonstrueeriti Viru värava peatorn viiekorruseliseks kõrgusega umbes 22 m.

1460–1652 ehitati mitmes etapis Viru eesvärava ette muldkindlustus, mis lõpuks kasvas Viru värava bastioniks ning sulges Viru tänava linnast väljuva otsesihi. Liiklus suundus kaitsevallis mööda Uut tänavat põhja suunas ja väljus muldkindlustusvööndist pöördega itta, mööda tänast Vana-Viru tänavat. Pool Viru värava bastionist kannab tänapäeval nimetust Musumägi.

Viru värava peatorn lammutati 1843. aastal. Eesväravahoone lammutati 1888 aastal seoses Viru tänava otsesihi avamisega ja trammitee ehitamisega Vanalt turult mööda Viru tänavat Narva maanteele. Viru värava kompleksist on säilinud eesvärava külgtornid, mille külgedele on lisatud 1898 historitsistlikus laadis väravakäigud ja lõunaküljele kolmas torn.