Veebilanss

Veebilanss on vee juurdetulekut, veekadu (veekulu) ja akumulatsiooni vahekorda iseloomustav näitaja vaadeldavas objektis (veekogus, organismis, mullas, biogeotsönoosis vms). Tavaliselt tuuakse veebilanss välja kuu või aasta lõikes.

Eristatakse tasakaalustamata ja tasakaalustatud veebilanssi.

Globaalses (planetaarses) veebilansis on täheldatud inimese poolt esile kutsutud häireid. See avaldub näiteks jõgede äravoolu vähenemises ja ookeanide veetaseme üldises tõusus.

Veebilansi valemRedigeeri

Mingi ökosüsteemi või ka maakera veebilansi lihtsustatud valem on järgmine:

 

kus

  tähistab sademeid (inglise precipitation)
  äravoolu
  evapotranspiratsiooni
  veevaru muutus

Et bilanss peab võrduma 0-ga, võib valemit kirjutada ka nii:

 

Vaata kaRedigeeri