Võrdlev õigusteadus

Võrdlev õigusteadus on eri riikide õiguskordade ja maailma suurte õigussüsteemide vaheliste sarnasuste ja erinevuste uurimine.