Üldine õigus

Üldine õigus ehk angloameerika õigus ehk Anglo-Ameerika õigussüsteem (inglise keeles common law) on Ameerika ja Suurbritannia õigussüsteem. Üldise õiguse levipiirkonda kuuluvad ka Suurbritannia endised asumaad.

Kitsamas tähenduses on üldine õigus kohtuotsuste kogum, mis tervikuna moodustavad pretsedendi tulevaste kohtuasjade otsustamiseks. Üldist õigust loovad kohtunikud.

Tuleb märkida, et ka angloameerika õigussüsteemis on mitmed olulised õigusvaldkonnad reguleeritud seadustega, sageli varasemaid kohtupretsedente kodifitseerides.