Välispoliitika

Välispoliitika on kogum poliitilisi eesmärke, mis määravad riigi suhtlemise teiste maailma riikidega, samuti riigi ülejäänud väljapoole, teiste riikide suhtes suunatud otsused ja tegevus. Välispoliitika kujundatakse kõige üldisemas mõttes riiklike huvide, julgeoleku, ideoloogiliste eesmärkide ja majandushuvide kaitseks. Välispoliitika eesmärke võidakse saavutada rahumeelse koostöö või agressiooni, sõja ja ekspluateerimise kaudu. 20. sajandil suurenes välispoliitika tähtsus oluliselt, kuna kõikidel riikidel on võimalus omavahel mingil diplomaatilisel viisil suhelda.

Välispoliitika kujundavad tavaliselt valitsuse juht (peaminister) ja välisminister.

Välispoliitikat tuleb eristada rahvusvahelistest suhetest.

Riikide eesmärgid rahvusvahelises poliitikas muuda

Riikidevaheline koostöö muuda

Riikidevaheline võistlus muuda

Domineerimine ja sõltuvus

Kolonialism/imperialism

Võistlus külma sõja järgses maailmas

Riikidevaheline vägivald muuda