Välisminister on suveräänse riigi valitsuse liige, kes tegeleb oma riigi välissuhete ja välispoliitika korraldamisega.

G8 välisministrid aastal 2007

Riigiti on välisministril erinevad ülesanded ja positsioon. Näiteks Uus-Meremaal ei ole ta valitsuse liige ja kuulub opositsiooni. Üldjuhul on parlamentaarses süsteemis välisministri ülesanneteks välispoliitika formuleerimine, kuid tugeva peaministri korral võivad välisministri kohustused limiteeritud olla. Tihtipeale on välisministri ülesanded limiteeritumad presidentaalse süsteemi korral. Pärast teist maailmasõda on levinud ka süsteem, kus kaitseminister ja välisminister koordineerivad koos kaitse- ja diplomaatilist poliitikat. Üldjuhul vastutavad välisministrid riigi diplomaatiliste kohustuste eest.

USA-s kutsutakse välisministrit riigisekretäriks (Secretary of State) ja 2018. aasta aprillist on selleks Mike Pompeo (Vabariiklik Partei).

Saksamaal on välisministri ametinimetus Bundesminister des Auswärtigen ja alates 14. märtsist 2018 on selles ametis Heiko Josef Maas (Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei).

Austrias on välisminister Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten ning ta juhib Euroopa ja rahvusvaheliste suhete ministeeriumi (Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA)). Alates 3. juunist 2019 on see minister Alexander Schallenberg (ÖVP).

Eesti välisminister muuda

  Pikemalt artiklis Eesti Vabariigi välisminister

Eesti välisminister juhib Välisministeeriumi ja esindab Eesti Vabariiki välissuhtlemises. Välisminister kooskõlastatult justiitsministriga, ja kuulanud ära Riigikohtu esimehe, õiguskantsleri ja riigisekretäri arvamuse, esitab rahvusvaheliste kohtute kohtuniku kandidaadid Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks. Välisminister kehtestab määrusega diplomaadi- ja teenistuskaardi väljaandmise korra, diplomaadi- ja teenistuskaardi vormi, tehnilise kirjelduse ning kaardile kantavate andmete loetelu. Välisminister kehtestab määrusega arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid. Välisminister kehtestab määrusega välismaiseid massiteabevahendeid esindavate ajakirjanike akrediteerimise tingimused ja korra. Välisminister kehtestab määrusega välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindusele kinnisomandi ja kinnisasja valduse üleandmise tingimused ja korra ning taotluse vormi. [1]

Eesti välisministeeriumi valitsemisalas on ettepanekute tegemine riigi välispoliitika kavandamiseks, välislepingute ja välismajandusega seotud küsimuste lahendamine, Eesti Vabariigi suhtlemise korraldamine välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, sise- ja välisprotokolli korraldamine riiklike tähtpäevade tähistamise ning riiklikult oluliste välisvisiitide läbiviimise, samuti kõrgete külaliste vastuvõtmise korral, Eesti riigi ja kodanike huvide kaitsmine välisriikides, rahvusvahelise arengu- ja humanitaarabi andmise korraldamine, Eesti tutvustamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. [2]

Alates 26. jaanuarist 2021 on Eesti välisminister Eva-Maria Liimets.

Vaata ka muuda

Viited muuda

Välislingid muuda