Prestiiž tähistab sotsioloogias inimese sotsiaalset respekteeritust ja tunnustust. Prestiiž sõltub teiste inimeste austusest ja traditsioonidest.

Kui ühiskonnas üldiselt austatakse teadmisi ja oskusi, on prestiižsed inimesed need, kes teavad palju või oskavad midagi silmapaistvalt hästi. Samamoodi võib olla ka prestiižne mingi töökoht või elukutse, mida ühiskond kõrgemalt väärtustab. Kui ühiskonnas on oluline majanduslik kindlustatus, on prestiižne omada palju raha ja kalleid asju ja prestiižne on töötada ametikohal, kus kõige rohkem palka makstakse.

Prestiiži võivad ametlikult väljendada aumärgid ja autasud, kuid kui neid jaotatakse inimestele arusaamatutel või ühiskondlikult mitte aktsepteeritud asjaoludel, siis võib aumärgi saamine prestiižile vähendavalt mõjuda.

Vaata ka muuda