Väino Sirk

Eesti ajaloolane

Väino Sirk (sündinud 1. detsembril 1942 Tallinnas) on eesti ajaloolane.

Sirk õppis aastail 19501961 Valga 1. Keskkoolis ning alates 1961. aastast Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo osakonnas, mille lõpetas 1970. aastal ajaloolase ja ühiskonnateaduste õpetajana. Asus 1970. aastal tööle Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituuti, kus töötas algul nooremteadurina ja alates 1984. aastast vanemteadurina. Oli aastail 19962008 Ajaloo Instituudi ajaloo osakonna juhataja.

Sirgu varasemad uurimused käsitlevad Eesti kutsehariduse ajalugu. Kaitses 1975. aastal ajalookandidaadi kraadi väitekirjaga "Kutseharidus Eestis 19. sajandi algusest 1917. aastani" (juhendaja Endel Laul). Hilisem uurimistöö on keskendunud kultuuri ja haritlaskonna ajaloo temaatikale.

Tunnustus muuda

Monograafiad muuda

  • Sirk, V. Kutseharidus Eestis 19. sajandi algusest 1917. aastani. Tallinn: Valgus, 1983.
  • Sirk, V. Kutseharidus Eestis 1917-1920. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1989.
  • Eesti kooli ajalugu. 1. köide. 13. sajandist 1860. aastateni. Tegevtoimetaja E. Laul. Tallinn: Valgus, 1989. (Kutsehariduse ja pedagoogikaõppeasutuste peatükid)
  • Karjahärm, T., Sirk, V. Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850-1917. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1997.
  • Karjahärm, T., Sirk, V. Vaim ja võim : Eesti haritlaskond 1917-1940. Tallinn: Argo, 2001.
  • Sirk, V., Laul, E., Liim, A., Tamm, J. Gustav Adolfi Gümnaasium 375. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006.
  • Karjahärm, T., Sirk, V. Kohanemine ja vastupanu: Eesti haritlaskond 1940-1991. Tallinn: Argo, 2007.
  • Elango, A., Laul, E., Liim, A., Sirk, V. Eesti kooli ajalugu, 2. köide 1860. aastaist 1917. aastani. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2010.