Väegrupp Süd (saksa keeles Heeresgruppe Süd) oli Teises maailmasõjas Saksa Riigi Wehrmachti koosseisus võidelnud väeüksus.

Väegrupp Süd
Tegev 1939–1945
Riik Saksa Riik
Kuuluvus Wehrmacht
Haru maavägi
Lahingud Teine maailmasõda Idarinne
Operatsioon Barbarossa

Ajalugu muuda

Moodustati 2. septembril 1939 12. armee ülemjuhatusest. 8. oktoobril asus täitma Oberbefehlshaber Osti ülesandeid. Nimetati ümber väegrupiks A 26. oktoobril.

Uuesti moodustati väegrupi A ümbernimetamisega 22. juunil 1941. Väegrupp Süd pidi operatsiooni Barbarossa käigus vallutama Ukraina ning tungima Volga jõeni ja Põhja-Kaukaasiasse. Pealetungi eesmärk oli ka sõjamajanduslik: Saksamaa vajas Ukraina ja Venemaa mustmullavööndi põllumajandussaadusi, Donbassi kivisütt ja metallitööstust ning Groznõi ja Bakuu naftat. Peale kolme armee ja ühe tankiarmee võitlesid väegrupi Süd juhtimise all ka Itaalia 8. armee, kaks (3. ja 4.) Rumeenia armeed, Slovakkia ekspeditsioonivägi, Ungari armeekorpus ja Saksa jalaväediviisile allutatud Horvaatia rügement.. Barbarossa plaani järgi ründas väegrupp Nord läbi Balti riikide Leningradi suunas, väegrupp Mitte läbi Valgevene Moskva suunas ja väegrupp Süd pidi vallutama Kiievi ja Ukraina ning tungima seejärel Volga jõeni ja Põhja-Kaukaasiasse Väegrupi Süd lähteala oli Slovakkias, Ungaris ja Rumeenias.

9. juulil 1942 jagati väegrupp Süd väegruppideks A ja väegrupp B. Väegrupi Süd ülemjuhatus läks väegrupi B koosseisu.

Uuesti moodustati 12. veebruaril 1943 väegrupi Don ümbernimetamisega, sellele liideti veel osa väegrupi B vägesid. 25. märtsil 1944 nimetati ümber väegrupiks Nordukraine.

Moodustati uuesti 23. septembril 1944 väegrupi Südukraine jäänustest. 1945. aasta aprilli lõpus nimetati ümber väegrupiks Ostmark.

 
Fedor von Bock

Komandörid muuda


Allunud väeosad muuda

September 1939


Juuni 1941

Veebruar 1942

Juuni 1942


Märts 1943

Juuli 1943

Oktoober 1943

Veebruar 1944

Märts 1943


Oktoober 1944

  • Armeegrupp Wöhler
  • 6. armee
  • Ungari 3. armee

Jaanuar 1945

Aprill 1945