Urmas Nõmmik (sündinud 7. juunil 1975) on eesti teoloog, piibliteadlane ja õppejõud.

Urmas Nõmmik, Tartu Ülikool, 2015
Urmas Nõmmik, Tartu Ülikool, 2015

Urmas Nõmmik on ka Uku Masingu Kolleegiumi vanem, Eesti Akadeemilise Teoloogia Seltsi esimees ning Society of Biblical Literature ja European Association of Biblical Studies liige. Ta on ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige.

Õpingud muuda

Urmas Nõmmik on lõpetanud 1993. aastal Rakvere 1. Keskkooli ja 1997. aastal Tartu Ülikooli usuteaduse alal. Aastatel 1997–1999 õppis ta Tartu Ülikooli usuteaduskonnas magistriõppes, sealhulgas kaks semestrit Volkswagen-Stiftungi stipendiaadina Marburgi Philippi Ülikoolis (1998–1999) Otto Kaiseri juures. Magistritöö "Die Gerechtigkeitsbearbeitungen in den Psalmen. Eine Hypothese von Christoph Levin formgeschichtlich und kolometrisch überprüft" ("Õiglusredaktsioonid Psalmides. Christoph Levini ühe hüpoteesi vormilooline ja kolomeetriline tõestus") kaitses 15. detsembril 1999 Tartus.

2000. aastast oli ta Marburgi ülikooli ja Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoriõppes, 2000–2003 oli Deutscher Akademischer Austauschdiensti (DAAD) promotsioonistipendiaadina Marburgi ülikoolis. 2008. aastal kaitses Marburgis doktoritöö "Die Freundesreden des ursprünglichen Hiobdia­logs. Eine form- und traditionsgeschichtliche Studie" ("Algse Iiobi dialoogi sõprade kõned. Vormi- ja traditsioonilooline uurimus") hindele summa cum laude.

Urmas Nõmmik sai Alexander-von-Humboldt Stiftungi stipendiumi, mille toel töötas ta septembrist 2010 kuni juunini 2011 Müncheni Ludwigi-Maximiliani Ülikoolis külalisteadurina. Samas ülikoolis habiliteerus ta 2016. aastal tööga "Jakob, Isaak und Lot - der Anfang. Eine literar-, motiv- und religionsgeschichtliche Studie" ("Jaakob, Iisak, Lott – algus. Kirjandus-, motiivi- ja religioonilooline uurimus").

Töökohad ja teadustegevus muuda

Ta on Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika dotsent ja olnud EELK Usuteaduse Instituudi lektor ja dotsent.

Urmas Nõmmik töötas aastail 2003–2010 EELK Usuteaduse Instituudis lektori, dotsendi ja lühikest aega raamatukogu juhatajana. 2004. aastast töötab ta Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, 2017. aasta algusest on ta usuteaduskonna juhataja.

Teadlasena on ta saanud mõjutusi oma õpetajatelt professor Otto Kaiserilt Saksamaal ja professor Kalle Kasemaalt Eestis. Urmas Nõmmiku põhilised uurimisvaldkonnad on Vana Testamendi poeesia, Vana Iisraeli usundilugu, Genesise esiisade lood, psalmid, tarkuskirjandus, eriti Iiobi raamat, selle teoloogia, tekstilugu, traditsioonilugu ja poetoloogia.

Alates 2013. aastast tegutseb Nõmmik teadlasena Soome Akadeemia tippkeskuse Changes in Sacred Texts and Traditions juures. Helsingi Ülikooli usuteaduskonnas tegutsevat teadustöörühma juhatab Martti Nissinen. 2015. aasta kevadsemestril töötas Nõmmik külalisteadurina Helsingis.

Teoseid muuda

2013. aastal avaldas ta Tartu Ülikooli Kirjastuse raamatusarjas "Piibel kontekstis" Iiobi raamatu kommenteeritud uustõlke. Nõmmik on ka sarja peatoimetaja.[1]

  • "Die Gerechtigkeitsbearbeitungen in den Psalmen. Eine Hypothese von Christoph Levin formgeschichtlich und kolometrisch überprüft" - Ugarit Forschungen, 31 (1999), 443−535.
  • (Koos Randar Tasmuthiga) Sissejuhatus eksegeetikasse. Meetodiõpik tudengitele ja kiriku töötegijatele. EELK Usuteaduse Instituudi toimetised, 14. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut, 2006.
  • Die Freundesreden des ursprünglichen Hiobdialogs. Eine form- und traditionsgeschichtliche Studie. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 410. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2010.
  • Iiobi raamat. Tõlkinud ja kommenteerinud Urmas Nõmmik. Piibel kontekstis, 1. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013.

Tunnustus muuda

Viited muuda

  1. "Sarja tutvustus Tartu Ülikooli Kirjastuse kodulehel". Originaali arhiivikoopia seisuga 18. september 2016. Vaadatud 28. jaanuaril 2014.
  2. "Tartu Ülikooli aumärgi kavalerid". Tartu Ülikool. Vaadatud 9.12.2022.

Välislingid muuda