Urmas Nõmmik

Urmas Nõmmik (sündinud 7. juunil 1975) on eesti teoloog ja piibliteadlane.

Urmas Nõmmik, Tartu Ülikool, 2015
Urmas Nõmmik, Tartu Ülikool, 2015

Ta on Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika dotsent ja olnud EELK Usuteaduse Instituudi lektor ja dotsent.

Tema peamiseks huviks on Vana Testament, mõjutajateks on olnud tema õpetajad professor Otto Kaiser Saksamaal ja professor Kalle Kasemaa Eestis. Vana Testamendi juures on Urmas Nõmmiku põhilisteks uurimisvaldkondadeks poeesia, Vana Iisraeli usundilugu, Genesise esiisade lood, psalmid, tarkuskirjandus, eriti Iiobi raamat, selle teoloogia, tekstilugu, traditsioonilugu ning poetoloogia.

Urmas Nõmmik on Uku Masingu Kolleegiumi vanem, Eesti Akadeemilise Teoloogia Seltsi esimees ning Society of Biblical Literature ja European Association of Biblical Studies liige. Ta on ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige.

EluluguRedigeeri

Urmas Nõmmik sündis 6. juunil 1975 Tartus. Ta õppis Rakvere 1. Keskkoolis aastatel 1982–1993.

Urmas Nõmmik astus 1993. aastal Tartu Ülikooli usuteaduskonda ning lõpetas selle 1997. aastal. Aastatel 1997–1999 jätkas ta Tartu Ülikooli usuteaduskonna magistrantuuris, mille raames veetis kaks semestrit Volkswagen-Stiftungi stipendiaadina Marburgi Philippi Ülikoolis (1998–1999) Otto Kaiseri juures. Magistritöö "Die Gerechtigkeitsbearbeitungen in den Psalmen. Eine Hypothese von Christoph Levin formgeschichtlich und kolometrisch überprüft" ("Õiglusredaktsioonid Psalmides. Christoph Levini ühe hüpoteesi vormilooline ja kolomeetriline tõestus") kaitses 15. detsembril 1999 Tartus.

2000. aasta sügisel astus Urmas Nõmmik Marburgi ülikooli ja Tartu Ülikooli usuteaduskondade doktorantuuri. Aastatel 2000–2003 viibis ta Deutscher Akademischer Austauschdiensti (DAAD) promotsioonistipendiaadina Marburgi ülikoolis. 2008. aastal kaitses ta Marburgis oma doktoritöö "Die Freundesreden des ursprünglichen Hiobdia­logs. Eine form- und traditionsgeschichtliche Studie" ("Algse Iiobi dialoogi sõprade kõned. Vormi- ja traditsioonilooline uurimus") hindele summa cum laude.

Urmas Nõmmik sai Alexander-von-Humboldt Stiftungi stipendiumi, mille toel töötas ta septembrist 2010 kuni juunini 2011 Müncheni Ludwigi-Maximiliani Ülikoolis külalisteadurina. Samas ülikoolis habiliteerus ta 2016. aastal tööga "Jakob, Isaak und Lot - der Anfang. Eine literar-, motiv- und religionsgeschichtliche Studie" ("Jaakob, Iisak, Lott – algus. Kirjandus-, motiivi- ja religioonilooline uurimus").

Urmas Nõmmik töötas aastail 2003–2010 EELK Usuteaduse Instituudis lektori, dotsendi ja lühidalt raamatukogu juhatajana. Alates aastast 2004 töötab ta Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. 1. jaanuarist 2017 on ta usuteaduskonna juhataja.

Alates 2013. aastast tegutseb Nõmmik teadlasena Soome Akadeemia tippkeskuse "Changes in Sacred Texts and Traditions" juures. Helsingi Ülikooli usuteaduskonnas tegutsevat uurimisgruppi juhatab Martti Nissinen. 2015. aasta kevadsemestril töötas Nõmmik külalisteadurina Helsingis.

2013. aastal avaldas ta Tartu Ülikooli Kirjastuse raamatusarjas "Piibel kontekstis" Iiobi raamatu kommenteeritud uustõlke. Nõmmik on ka sarja peatoimetaja.[1]

Tähtsamad kirjutisedRedigeeri

  • "Die Gerechtigkeitsbearbeitungen in den Psalmen. Eine Hypothese von Christoph Levin formgeschichtlich und kolometrisch überprüft" - Ugarit Forschungen, 31 (1999), 443−535.
  • (Koos Randar Tasmuthiga) Sissejuhatus eksegeetikasse. Meetodiõpik tudengitele ja kiriku töötegijatele. EELK Usuteaduse Instituudi toimetised, 14. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut, 2006.
  • Die Freundesreden des ursprünglichen Hiobdialogs. Eine form- und traditionsgeschichtliche Studie. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 410. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2010.
  • Iiobi raamat. Tõlkinud ja kommenteerinud Urmas Nõmmik. Piibel kontekstis, 1. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013.

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri